Aneks do umowy o pracę – co nim tak w zasadzie zmieniamy?

Należy wiedzieć, że zawarcie umowy o pracę nie oznacza, że jej warunki nie mogą zostać zmienione w trakcie zatrudnienia.

Czym jest aneks do umowy?

Z inicjatywą zmiany warunków pracy przeważnie wychodzi pracodawca. Ale może też ją zaproponować pracownik. Jest ona dokonywana w formie porozumienia zmieniającego, zwanego też aneksem do umowy o pracę. Chodzi bowiem o zgodne oświadczenie woli tak pracodawcy, jak i pracownika.

Aby do zmiany doszło, pracownik musi się więc zgodzić na nowe warunki. Jeśli nie, a z inicjatywą wyszedł pracodawca, najpewniej dojdzie do wypowiedzenia. Po zaakceptowaniu pisma aneks staje się integralną częścią umowy o pracę. Dzięki niemu można zmienić wysokości wynagrodzenia. Może to być wymiar czasu pracy na przykład praca na część etatu zamiast całego lub odwrotnie. Pracownikowi może zostać zaproponowane inne stanowisko czy miejsce pracy, gdy na przykład firma zmienia miejsce siedziby. Zmiany mogą dotyczyć także zakresu obowiązków.

Aneks do umowy – więcej informacji

Należy wiedzieć, że jeśli obie strony zgodzą się na zmiany, nowe warunki zatrudnienia muszą zostać zawarte na piśmie. Takie pismo zwane porozumieniem zmieniającym lub aneksem do umowy o pracę powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze stron. Z jego treści musi jednoznacznie wynikać, które warunki zmieniono i od kiedy będą one obowiązywać. Aneksem można zmienić umowę o pracę w każdym czasie. A więc również w trakcie urlopu lub zwolnienia lekarskiego pracownika lub innej jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Można też zmienić każdemu pracownikowi, nawet szczególnie chronionemu na przykład w wieku przedemerytalnym lub kobietom w ciąży.

Dodatkowa uwaga – należy wiedzieć, że porozumienie zmieniające nie może nałożyć na pracownika dodatkowych obowiązków, które nie są ujęte w prawie pracy. Między innymi nie można nim skrócić obowiązującego okresu wypowiedzenia. Ani przedłużyć umowy na czas określony. Jak również nie wolno nim zabrać pracownikowi prawa do dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny.

Więcej artykuło dotyczących zdobywania pracy znajdziesz w serwisie https://www.wady.pl/.