Dietetyk

Głównym zadaniem dietetyka jest ustalanie właściwego jadłospisu dla grup osób o różnych wymaganiach. Dietetyk posiada wiedzę, która pozwala nie tylko na ułożenie menu dla osób chorych, ale także dla sportowców. W przypadku niedoborów składników żywieniowych specjalna dieta bywa przydatna także zdrowym dzieciom i dorosłym.

By dietetyk mógł ułożyć właściwy jadłospis dla każdej osoby z określonej grupy musi posiadać wiadomości o ich zapotrzebowaniu na poszczególne składniki pokarmowe. Z porady dietetyka często korzystają osoby cierpiące na choroby przewlekłe, a także kobiety w zagrożonej ciąży. W takich przypadkach bardzo istotne jest ułożenie odpowiedniego jadłospisu, który dostarczy danej osobie wszystkich potrzebnych składników, jednocześnie nie zawierając produktów niedozwolonych.

Dietetyk zajmuje się przygotowaniem potraw nie tylko od strony teoretycznej. Powinien on znać również technologię przygotowywania posiłków, co pozwala mu nadzorować cały proces. Dietetyk potrafi przyrządzać potrawy ze wszystkich produktów. Nie stanowi dla niego problemu sporządzenie posiłku z samych produktów pochodzenia zwierzęcego, wegetariańskich i wegańskich oraz jarskich, lekkostrawnych czy opartych na produktach zbożowych. Dietetyk zna również działanie akcesoriów niezbędnych do przygotowywania pokarmów, takich jak noże i krajalnice, jak i sprzętu pozwalającego przygotowywanie posiłków w przypadku żywienia zbiorowego, takich jak kotły parowe.

Dietetyk odpowiada również za to, by potrawy były podane w sposób estetyczny, a także za to, by pobrać próbki jeszcze przed wydaniem posiłków i odpowiednio je zabezpieczyć.

Osoba pracująca na stanowisku dietetyka dba również o uzupełnienie dokumentacji związanej z zakupem potrzebnych do produkcji pokarmów składników. Odpowiada także za to, by produkty spożywcze były przechowywane we właściwych warunkach. Sporządza także karty dietetyczne dla osób, które opuszczają dany ośrodek leczniczy. Dietetyk ma również za zadanie nauczać na temat właściwego żywienia.

Jak zostać dietetykiem?

Materialne środowisko pracy

Dietetyk może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w ośrodkach, w których przeprowadzane jest leczenie, czyli w szpitalach i sanatoriach. Taka osoba jest również potrzebna w zakładach przemysłu spożywczego.

Warunki społeczne

Dietetyk nie pracuje sam – zawód ten zakłada wykonywanie zadań w zespole. Dietetyk musi wydawać polecenia osobom przygotowującym posiłki oraz współpracować z lekarzami, którzy przekazują zalecenia odnośnie konkretnych pacjentów. W tym zawodzie niezbędne jest również kontaktowanie się z samym pacjentem i jego rodziną.

Warunki organizacyjne

Dietetyk może zazwyczaj liczyć na standardowy ośmiogodzinny dzień pracy, zależy to jednak zwykle od miejsca, w którym jest on zatrudniony. W przypadku sanatoriów i innych ośrodków leczniczych tego typu dietetyk musi być dostępny także w dni ustawowo wolne od pracy. Dietetyk pełni często funkcję zarówno podwładnego, jak i kierownika.

Wymagania psychologiczne

Dietetyk musi być osobą dość wszechstronnie utalentowaną. Niezbędne w tym zawodzie jest umiejętność wyliczania ilości potrzebnych produktów do przygotowania potraw. Ponadto potrzebne są umiejętności manualne w zakresie obsługi sprzętu koniecznego do gotowania posiłków. Dietetyk musi również mieć dobry kontakt z ludźmi – nie tylko trzeba współpracować z lekarzami i zespołem przygotowującym potrawy, ale także niejednokrotnie przekonać pacjenta do danej diety. Osoba na tym stanowisku musi również posiadać zdolność doskonałej organizacji własnej pracy.

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Dietetyk musi mieć nienaganny zmysł węchu i smaku. W przypadku wad wzroku i słuchu konieczne jest ich skorygowanie. Wady tego typu są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy mogą być one skorygowane. Schorzeniami, które często dyskwalifikują daną osobę na to stanowisko pracy są między innymi: choroby układu krążenia lub układu nerwowego, całkowite upośledzenie wzroku lub słuchu, a także poważne wady postawy i alergie pokarmowe.

Autor

GIEŁDA CV