Rzeczoznawca

Coraz więcej osób w dzisiejszych czasach potrzebuje skorzystać z opinii rzeczoznawcy, choć nie każdy wie kim on jest. Rzeczoznawca to tytuł dla ludzi o wysokich kwalifikacjach oraz wystarczającym i udokumentowanym doświadczeniu w danej dziedzinie oraz specjalizacji zawodowej, dzięki czemu może ona wydawać pewne opinie i ekspertyzy w dziedzinie, którą się zajmuje.

Jeśli chodzi o zakres obowiązków należących do rzeczoznawcy to należy podzielić ten fach na kilka odrębnych dziedzin:

- rzeczoznawca samochodowy,
- rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych,
- rzeczoznawca majątkowy, który ma dokładne informacje na temat ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- rzeczoznawca budowlany, czyli osoba, posiadająca uprawnienia budowlane i praktykę, która ocenia prace związane z budownictwem,
- rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
- rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Rzeczoznawcy są powoływani przez rozmaite organizacje oraz stowarzyszenia, na podstawie wewnętrznych wymogów w różnych dziedzinach. Na przykład rzeczoznawstwo w zakresie psychotroniki jest nadawane przez Polskie Towarzystwo Psychotroniczne, zaś rzeczoznawstwo kosztorysowe jest nadawane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych. Oczywiście istnieje także cała masa innych instytucji, zajmujących się nadawaniem uprawnień czy też może raczej statusu rzeczoznawcy w danej dziedzinie czy branży. Do obowiązków rzeczoznawcy należą przede wszystkim wydawanie opinii oraz sporządzanie ekspertyz.
Kim jest rzeczoznawca?

Każda osoba, starająca się o otrzymanie tytułu rzeczoznawcy musi spełniać wymagania określone przez przepisy prawne. Postawą jest wyższe wykształcenie kierunkowe, niekiedy także studia podyplomowe, które spełniają określone wymagania programowe. Ważna jest kwestia udokumentowania w sposób odpowiedni, zgodny z wszelkimi wymaganiami praktyki zawodowej, niekaralności, a także zdania obowiązkowego egzaminu. Niekiedy też kluczowa jest opinia środowiska zawodowego lub po prostu kilku osób, które tytuł rzeczoznawcy już posiadają, ale także i przynależność do odpowiedniej organizacji.

Oczywiście poza tym rzeczoznawca musi wykazywać się rzetelnością, uczciwością, poszanowaniem prawa, bezstronnością, obiektywizmem w swoich opiniach i poradach, a także przestrzeganiu tajemnicy zawodowej. Ponosi on odpowiedzialność za wszelką treść oraz formę opracowań, których autorem jest on sam. Ważną cechą rzeczoznawcy powinna być także łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.

Płaca rzeczoznawcy wynika w dużej mierze z ilości wydanych ekspertyz bądź z zawartej wcześniej umowy o pracę. Płaca takiego fachowca kształtuje się najczęściej w okolicy 3 000 zł brutto, choć należy mieć na uwadze fakt, że istnieją także rzeczoznawcy zarabiający więcej niż 6000 zł brutto, co jest dość wysoką stawką.

Autor

GIEŁDA CV