Handlowiec

Handlowiec, czyli po prostu przedstawiciel handlowy jest osobą, która pozostaje odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych klientów oraz ich obsługiwanie dla danego przedsiębiorstwa. Praca handlowca polega więc przede wszystkim na sprzedaży oferowanych przez daną firmę produktów czy usług.

Handlowiec monitoruje w tym celu rynek w zakresie popytu na dane produkty oraz ich podaży. To on organizuje całą sieć sprzedaży, nawiązuje i utrzymuje kontakty handlowe z klientami firmy, której jest reprezentantem. Może oczywiście również prowadzić własną działalność gospodarczą i pracować na własny rachunek. Zwykle pracuje tylko na określonym obszarze kraju (województwo, miasto, region itd.), czasem ma to miejsce nawet na zasadach wyłączności. Zdecydowana większość zadań przedstawiciela handlowego wykonywana jest poza siedzibą macierzystej firmy.

Czym się zajmuje handlowiec?

promowanie danego produktu czy usługi,

nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów handlowych,

ciągłe monitorowanie rynku w zakresie podaży i popytu na dany produkt,

organizowanie szerszej sieci sprzedaży,

analizowanie efektywności prowadzonej przez siebie działalności handlowej.

Praca handlowca

Wymagania

W przypadku handlowca najważniejsze jest posiadanie doświadczenie. Wykształcenie ma znaczenie drugorzędne. Zwykle firmy zatrudniają osoby, które skończyły studia pokrewne do profilu ich działalności. Praca ta wymaga na ogół bowiem dość dobrej wiedzy z danej dziedziny. Ma to większe znaczenie w firmach o większym zaawansowaniu technologicznym.

Osoba pracująca jako przedstawiciel handlowy powinna odznaczać się sporą charyzmą, komunikatywnością, spostrzegawczością, wytrwałością, samodzielnością oraz umiejętnością podejmowania szybkich i dobrych decyzji. Dobrze jeśli handlowiec posiada też podstawowe zdolności mediacyjne i negocjacyjne. Ważny jest wygląd zewnętrzny, bo przedstawiciel musi prezentować się zawsze elegancko i schludnie.

Zarobki

Wynagrodzenie przedstawicieli handlowych zależy wyłącznie od poziomu sprzedaży, jest więc najczęściej w mniejszym lub większym stopniu prowizyjne.  Początkujący handlowiec otrzymuje pensję na poziomie 1,8 - 3,5 tys. zł brutto. Jeśli jest skuteczny, zarobki rosną do poziomu 4 - 6 tys. zł brutto miesięcznie. Doświadczony doradca handlowy,, który zdobył już sieć stałych klientów, zarabia  nawet 8 - 10 tys. złotych. Bonusami pozapłacowymi są często samochód służbowy i telefon.

Autor

GIEŁDA CV