Makijażystka

Bardzo często makijażystki błędnie utożsamia się z dosyć zbliżonymi zawodami jak wizażystkami, stylistkami lub kosmetyczkami. Już na samym wstępnie warto rozróżnić te trzy zawody, aby nie obrać błędnego skojarzenia. Wizażystki zajmują się całością wyglądu, czyli fryzurą, garderobą oraz makijażem, natomiast stylistka obejmuje swoimi obowiązkami wyłącznie garderobę, a kosmetyczka każdym zabiegiem pielęgnacyjnym (w tym makijażem). Z tego powodu makijażystki i makijażyści przeważnie zajmują się tak zwanymi makijażami okolicznościowymi czyli przeznaczonymi na pokazy mody, sesje zdjęciowe, cosplay i tak dalej.

WYMOGI

Zawód makijażystki można pozyskać na kilka różnych dróg. Przede wszystkim pierwszą taką drogą jest ukończenie szkoły makijażu, stylistyki, wizażu lub wzięcie udziału w szkoleniu z podobnym zakresem materiału. Wiele osób podejmuje praktyki w perfumeriach i salonach wizażu, gdzie nabywają niezbędne praktyczne umiejętności. Dobrą wiadomością jest to, że nie trzeba ukończyć z wyróżnieniem szkoły, aby zyskać ten zawód. Każda osoba, która cechuje się wyczuciem smaku, zmysłem estetycznym oraz interesuje się światem mody i wizażu, jest w stanie zostać dobrą makijażystką. Jednak bardzo ważna jest nieustanna praktyka zawodowa.

Makijażystka

WARUNKI PRACY

Praca makijażystki może często przyprawiać o ból głowy, gdyż w wielu przypadkach wiąże się z nienormowanym czasem pracy oraz dojazdem do klienta. Zanim w ogóle makijażysta może przystąpić do swojej pracy musi przeprowadzić solidny research upodobań klienta oraz okoliczności do których dany makijaż ma zostać dostosowany.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Najlepszą formą zatrudnienia jest samozatrudnienie. Makijażyści mogą oferować swoje usługi dla osób indywidualnych, wraz z dojazdem do ich domu. Inną możliwością jest poszukiwanie zatrudnienia na różnych pokazach mody, w salonach wizażu, salonach kosmetycznych lub choćby nawet na planach filmowych.

PENSJA

Zarobki makijażysty są w dużej mierze uzależnione od posiadanych umiejętności, doświadczenia oraz także od miejsca zatrudnienia. Miesięczna pensja całkowita (mediana) makijażystów zatrudnionych w salonach mody wynoszą około 3000 złotych brutto. Co druga osoba zarabia w przedziale od 2500 złotych do 4000 złotych, a około dwadzieścia pięć procent najlepiej opłacanych makijażystów zarabia powyżej 4000 złotych.

Autor

GIEŁDA CV