Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to osoba, która zatrudniana jest przez agencje ubezpieczeniowe, w celu znalezienia potencjalnych klientów i sprzedaży różnego rodzaju polis. Agenci zazwyczaj są osobami fizycznymi, które działają na podstawie upoważnienia agencji ubezpieczeniowej, ale chcąc wykonywać ten zawód jako osoba prawna, należy otrzymać zezwolenie od Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Niektóre osoby wiążą pracę Agenta ubezpieczeniowego z akwizytorem, gdyż on sam poszukuje nabywców ubezpieczeń, tworzy sobie własną bazę danych osobowych i to on jako przedstawiciel ubezpieczalni podpisuje z nimi umowy, które oferuje zakład, jak również później je wykonuje.

Wymagania

Chcąc wykonywać zawód agenta ubezpieczeniowego należy spełnić pewne wymagania. Przede wszystkim musi posiadać on odpowiednie wykształcenie. Przyszli adepci tego zawodu muszą posiadać je wyższe. Preferowane jest też, aby ukończyli uczelnie ekonomiczne, jako, że wiedza ta jest bardzo przydatna w tym zawodzie.

Kolejnym wymaganiem stawianym przed przyszłymi agentami jest posiadanie szerokiej i bogatej wiedzy na temat rynku ubezpieczeniowego w Polsce oraz produktów ubezpieczeniowych, które oferują różnego rodzaju agencje, a w szczególności ta, do której złożyło się aplikację. Docenia się także osoby, które posiadają już jakiekolwiek doświadczenie zawodowe w tej branży i wcześniej pracowali już przy sprzedaży różnego rodzaju polis.

Zadania agenta ubezpieczeniowego

Ważnym elementem w tym zawodzie jest również prezencja oraz usposobienie przyszłego agenta. Może być on bowiem wykształconym agentem z olbrzymią wiedzą branżową, ale antypatyczny. W takim przypadku osoba taka nie ma szans na zatrudnienie. U agenta liczy się przede wszystkim pierwsze wrażenie jakie zrobi on na potencjalnym kliencie. Opinia o nim rzutuje bowiem na ocenę całej agencji. Dodatkowym atutem będzie także umiejętność negocjowania i  sztuki przekonywania.

Warunki pracy

Przyszły agent ubezpieczeniowy musi sobie zdawać przede wszystkim sprawę z tego, że będzie pracował z ludźmi, a kontakt z nimi będzie na porządku dziennym. Do jego obowiązków będzie bowiem należało pozyskanie potencjalnego klienta, umówienie się z nim na spotkanie, przekonanie go do zakupu polisy oraz podpisania z nim umowy.

Możliwości zatrudnienia

Agenci ubezpieczeniowi podpisują umowy o pracę z agencjami ubezpieczeniowymi.

Zarobki

Kwoty zarobków agentów ubezpieczeniowych zależą przede wszystkim od prowizji. Im więcej umów w ciągu miesiąca agent podpisze, tym więcej pieniędzy zarobi. Przeczytaj więcej o pracy przy ubezpieczeniach GAP.

Autor

GIEŁDA CV