Przedstawiciel handlowy

Reprezentowanie firmy, przekonywanie, sprzedawanie i podtrzymywanie długotrwałej współpracy z klientem to główne zadania należące do kompetencji przedstawiciela handlowego. Praca w tym zawodzie opiera się na bezpośrednich kontaktach z klientami. Podczas spotkań przedstawiciel handlowy oferuje produkty lub usługi firmy, w której jest zatrudniony.

Od osób pracujących na tym stanowisku oczekuje się aktywnego jeżdżenia od jednego klienta do następnego. Pracując w roli przedstawiciela należy nastawić się na wykonywanie czynności zawodowych w pojedynkę, które wymagają dużego zaangażowania i konstruowania pozytywnych relacji. Budowanie dobrego kontaktu z klientem powinno opierać się na zaufaniu, którego wypracowanie może być czasami długotrwałe.

Znajomość branży, w której się pracuje, to klucz do sukcesu w zawodzie przedstawiciela handlowego. Dzięki doskonałemu zasobowi informacji o szczegółach oferty i byciu na bieżąco z aktualnościami branżowymi pracownik może skutecznie przedstawić ofertę handlową.

Przedstawiciel handlowy z reguły pracuje na wyznaczonym regionie, mając wydzielony obszar sprzedaży (często granicę takiego obszaru wyznacza granica województwa lub miasta). Najczęstszą formą zatrudnienia jest w tym zawodzie umowa-zlecenie. W takiej umowie firma ustala minimalną wielkość rocznej sprzedaży, która to zwiększa się w ciągu pierwszych pięciu lat pracy. Po tym okresie minimalna rekomendowana wielkość sprzedaży pozostaje na stałym poziomie.

Przedstawiciel handlowy

Rozpoczęcie pracy poprzedza zdobycie jak największej ilości informacji na temat potencjalnego klienta. Gdy jest to możliwe, przedstawiciel handlowy odwiedza firmę klienta lub pozyskuje wiedzę na jej temat bazując na informacjach dostępnych w prasie lub Internecie.

Chcąc zostać przedstawicielem handlowym należy mieć na uwadze, że głównym zadaniem będzie zainteresowanie klienta aktualną transakcją. Wymagana w tym zakresie będzie podstawowa wiedza z zakresu psychologii oraz odpowiednie wyczucie. Pierwszym etapem rozmowy jest szczegółowa prezentacja oferty, po której następuje faza pytań i wyjaśniania niezrozumiałych kwestii.

Kiedy klient sygnalizuje zrozumienie oferty, wówczas przechodzi się do kolejnego etapu rozmowy ukierunkowanej na przekonywanie i nakłanianie. Wówczas przedstawiciel handlowy powinien wykazać się charyzmą i zaprezentować argumenty potwierdzające możliwość odniesienia korzyści płynących z danej oferty. Działania przedstawiciela ukierunkowane są do zawarcia transakcji z klientem.

Bez względu na uzyskany rezultat spotkania przedstawiciel handlowy powinien wysłać klientowi list, w którym zawrze podziękowania za poświęcony mu czas. Dzięki takiemu zachowaniu będzie mógł częściowo zbudować pozytywne relacje na przyszłość, co umożliwi pozostanie w kontakcie szczególnie, gdyby klient nagle zmienił zdanie. W przypadku, gdy dojdzie do podpisania umowy, przedstawiciel ma za zadanie dostarczyć klientowi wszystko, co zostało uwzględnione w porozumieniu.

Autor

GIEŁDA CV