Przedstawiciel medyczny

Przedstawiciel medyczny to w zasadzie reprezentant firmy farmaceutycznej lub innej, produkującej sprzęt i artykuły medyczne. Jego podstawowym zadaniem jest promowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów danej firmy. Powinien więc dbać o nawiązywanie oraz utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, pracownikami aptek, dyrektorami szpitali czy przedstawicielami całego środowiska medycznego.

Przedstawiciel medyczny bardzo często jest także doradcą lekarza. To właśnie on dostarcza mu danych  lekach oraz zachęca do ich przepisywania pacjentom. Ponadto przekazuje też materiały o charakterze informacyjnym oraz literaturę naukową dotyczącą osiągnięć z zakresu medycyny, farmacji. Często informuje również o organizowanych konferencjach naukowych i sympozjach. Dla lekarza jest więc cennym źródłem informacji. Powinien więc być osobą odpowiedzialną, rzetelną oraz w 100% wiarygodną.

Wymogi na przedstawiciela medycznego

Przedstawiciel medyczny musi mieć wykształcenie wyższe medyczne, farmaceutyczne lub zbliżone. Poza tym od osoby pracującej na takim stanowisku wymaga się też znajomości języka angielskiego, umiejętności obsługiwania komputera oraz dobrej znajomości pakietu MS Office. Przydaje się zwykle prawo jazdy kategorii B.

Kandydaci na przedstawicieli medycznych powinny mieć też doświadczenie handlowe oraz te związane z bezpośrednim kontaktem z klientami. Przedstawiciel medyczny  musi być osobą o wysoko rozwiniętych umiejętnościach negocjacyjnych i interpersonalnych. Bardzo ważne cechy to komunikatywność, samodzielność oraz zorganizowanie. Przydaje się oczywiście także zdolność podejmowania szybkich decyzji oraz umiejętność planowania i podejmowania dobrych decyzji.

Przedstawiciel medyczny

Miejsce pracy

Przedstawiciel medyczny  może pracować zwykle we wszystkich firmach, które zajmują się produkcją wyrobów medycznych, a także tych świadczących wszelkiego rodzaju usługi medyczne. Są to tez koncerny medyczne czy hurtownie sprzedające sprzęt medyczny. Przedstawiciel medyczny  pracuje w biurze lub w terenie spotykając się z klientami. To praca w dużej mierze samodzielna. Zawód ten wymaga przede wszystkim kontaktów z klientami. Czas pracy na ogół jest nienormowany. Pracownik może doskonalić swoje umiejętności zawodowe oraz zdobywać nową wiedzę.

Wynagrodzenie

Zarobki wynoszą zwykle od 3000 do 5000 zł i są oparte na systemie prowizyjnym. Wiele zależy od pozycji firmy na rynku, jej lokalizacji, a także od wyników osiąganych przez danego pracownika. Przedstawiciel medyczny dostawać może też dodatkowe bonusy w firmie szkoleń, samochodu służbowego, telefonu komórkowego czy rozwiniętego pakietu socjalnego. 

Zakres obowiązków przedstawiciela medycznego

organizowanie konferencji medycznych,

promowanie określonych produktów oraz reprezentowanie danej firmy,

prezentowanie klientom produktów medycznych i sprzętu medycznego,

nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych,

utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami,

przygotowywanie dokumentacji, ofert czy folderów promocyjnych dla klientów

przeprowadzanie transakcji oraz regularne nadzorowanie całego procesu sprzedażowego.

Autor

GIEŁDA CV