Technolog

Technolog to specjalista, którego zakres obowiązków zawodowych jest dość szeroki. Można więc stwierdzić, że technolog zajmuje się głównie organizowaniem i koordynowaniem całości procesów o charakterze technicznym. W praktyce oznacza to, że technolog nadzoruje poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i specjalistycznego, które znajdują się na terenie danego przedsiębiorstwa.

Poza tym kontroluje ich stan technicznych i przeprowadza kontrole techniczne czy prace naprawcze, jeśli zajdzie taka potrzeba. Technolog poza tym sporządza i porządkuje dokumentację techniczną oraz koordynuje roszczenia w zakresie tzw. napraw gwarancyjnych czy zwrotu uszkodzonego sprzętu i oprogramowania. To właśnie technolog jest zaangażowany we wdrażanie nowego sprzętu i technologii wewnątrz danej firmy. Udziela też niezbędnego wsparcia pracownikom w zakresie ich obsługiwania.

Podstawowe obowiązki technologa

- opracowywanie oraz wprowadzanie w życie nowych procesów produkcji,

- nadzorowanie technologii stosowanej w produkcji,

- nadzorowanie stanu dokumentacji technicznej,

- współpracowanie z jednostkami badawczymi,

- organizowanie pracy grupy technologów.

Organizacja i nadzór technologa

Najważniejsze kompetencje zawodowe technologa

- przedsiębiorczość i pomysłowość,

- dokładność i precyzja,

- zdolności organizacyjne,

- zdolności techniczne,

- wiedza z zakresu techniki,

- umiejętność prowadzenia dokumentacji technicznej,

- umiejętność instalowania oraz obsługiwania sprzętu technicznego,

- umiejętność kierowania zespołem ludzi.

Najczęściej spotykane wymagania rekrutacyjne

- wykształcenie wyższe chemiczne lub techniczne,

- znajomość podstawowych procesów technologicznych,

- doświadczenie w dziale technicznym na stanowisku kierowniczym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko specjalisty technologa funkcjonuje głównie  w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku utrzymują się najczęściej  na poziomie około 3000 złotych brutto miesięcznie.

Autor

GIEŁDA CV