Dyrektor ds. Produkcji 

Dyrektor ds. Produkcji odpowiada za kierowanie i nadzór procesów produkcyjnych danego przedsiębiorstwa. Pracując na tym stanowisku realizuje zadania z zakresu m.in. współpracy z Dyrektorem Handlowym i zespołem menadżerów różnych działów, organizacji procesu produkcji, wdrażania różnorodnych procedur produkcyjnych, nadzoru nad dokumentacją techniczną i procesami planowania produkcji, wykonywania kosztorysów, zarządzania zespołem pracowników, planowania i nadzorowania budżetu, zapewniania bezawaryjności procesu produkcyjnego oraz nadzorowania przestrzegania przepisów BHP.

WYMAGANIA

Od Dyrektora ds. Produkcji wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego technicznego (np. o specjalności automatyka, technologia produkcji czy mechanika precyzyjna), uzupełnionego studiami podyplomowymi (np. związanymi z menadżerstwem). Istotna jest również na tym stanowisku znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym oraz obsługa komputera. Kolejnym wymogiem jest posiadanie kilkuletniego doświadczenia w przemyśle i posiadanie umiejętności zarządzania budżetem i kierowania kapitałem ludzkim.

Nieodzowna również będzie wiedza o produktach i technologiach. Pracownik na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji musi posiadać wiedzę dotyczącą norm i procedur linii ISO, QS, VDA, TMQ, jak i znać współczesne trendy i metodologię wykorzystywaną przy zarządzaniu procesami produkcji i jakością. Ważne jest, by miał świadomość jak funkcjonuje system przepływu materiałów Kanban oraz dostawa w systemie Just-In-Time. Z kolei umiejętność audytu wewnętrznego nie jest wymagana, ale jest mile widziana.

Obowiązki dyrektora do spraw produkcji

Do cech Dyrektora ds. Produkcji zaliczają się: zdolności przywódczo-negocjacyjne, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność i przede wszystkim odpowiedzialność oraz zdolność szybkiej oceny i reakcji na określoną sytuację. Pracownik na tym stanowisku powinien również cechować się otwartością na nowe rozwiązania, odpornością na stres, wysoką kulturą i organizacją pracy oraz umiejętnością zarządzania grupą pracowników. W różnych firmach wyłanianie kandydata na to stanowisko odbywa się na zasadzie konkursu.

WARUNKI PRACY

Praca odbywa się w biurze przedsiębiorstwa i ma charakter umysłowy. Stanowisko, choć jest samodzielne, podlega stałemu nadzorowi. Z reguły czas pracy mieści się w ośmiu godzinach roboczych. Dyrektor ds. Produkcji może być narażony na sytuacje stresowe ze względu na fakt, iż często nawiązuje wiele kontaktów z innymi ludźmi. Większość osób na tym stanowisku do jednostki dojrzałe, mające od 40 do 55 lat. Dla pracownika istnieje możliwość awansu, jak i pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności za pośrednictwem szkoleń i konferencji.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Miejscem zatrudnienia Dyrektora ds. Produkcji mogą być koncerny, fabryki komponentów samochodowych czy urządzeń automatyzacji technologicznych procesów, a także fabryki produkujące opakowania, przemysł elektrotechniczny i produkujący sprzęt AGD oraz sektor FMCG.

ZAROBKI

Pracując na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji w małym zakładzie produkcyjnym można osiągnąć pensję w przedziale 7-10 tys. zł. Duże koncerny oferują wynagrodzenie w wysokości 15-30 tys. zł miesięcznie. Obok wynagrodzenia finansowego pracownikowi przysługuje również szereg dodatków, np. szkolenia, służbowy samochód, laptop czy telefon komórkowy.

Autor

GIEŁDA CV