Automatyk

Automatyk  to pracownik odpowiedzialny za projektowanie oraz konstruowanie układów sterowniczych maszyn. Poza tym tworzy też dla nich odpowiednie oprogramowanie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi kontrolować oraz opiniować projekty w zakresie układów automatyki, a także być obecna w czasie ich uruchamiania.

Odpowiada za ciągłość procesu produkcyjnego, co na pewno wiąże się ze sporym stresem. Automatyk pracuje zwykle w serwisach autoryzowanych, biurach projektujących maszyny, zakładach przemysłowych, biurach technologicznych czy ośrodkach badawczych.

Praca odbywa się przede wszystkim w biurze, ale automatyk często bywa też obecny podczas montażu maszyn. Musi bowiem nadzorować proces produkcyjny. Praca ta niekiedy związana jest także z wyjazdami, nie tylko krajowymi.

Czym się zajmuje automatyk, inżynier automatyk?

projektowanie układów sterowania z wykorzystaniem metod numerycznych identyfikacji czy optymalizacji,

projektowanie struktur i algorytmów sterowania w zakresie zautomatyzowanych systemów wytwórczych,

projektowanie układów czujników sensorycznych, ich programowanie oraz sterowanie,

Cechy automatyka

organizowanie kontroli jakości produkowanych wyrobów,

opracowywanie dokumentacji technicznej, technologicznej i konstrukcyjnych projektowanych urządzeń,

analizowanie i zbieranie danych o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych na całym świecie.

Wymagania

Osoba zatrudniona na stanowisku automatyka powinna posiadać oczywiście tytuł inżyniera automatyki zdobyty na uczelni technicznej. Bardzo ważna jest wiedza z zakresu mechaniki, hydrauliki czy elektroniki. Automatyk musi też znać język angielski oraz potrafić obsługiwać komputer.

Automatyk powinien być osobą kreatywną, systematyczną, z umiejętnością analitycznego myślenia oraz uzdolnieniami technicznymi. W cenie jest oczywiście także wyobraźnia przestrzenna.

Zarobki automatyka

Wynagrodzenie automatyka wynosi średnio 5 219 zł brutto. Jego wysokość zależy przede wszystkim  od wielkości firmy  oraz doświadczenia pracownika.

Autor

GIEŁDA CV