Praca w Produkcji

Automatyk

Automatyk  to pracownik odpowiedzialny za projektowanie oraz konstruowanie układów sterowniczych maszyn. Poza tym tworzy też dla nich odpowiednie oprogramowanie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi kontrolować oraz opiniować projekty w zakresie układów automatyki, a także być...

Dyrektor ds. Produkcji 

Dyrektor ds. Produkcji odpowiada za kierowanie i nadzór procesów produkcyjnych danego przedsiębiorstwa. Pracując na tym stanowisku realizuje zadania z zakresu m.in. współpracy z Dyrektorem Handlowym i zespołem menadżerów różnych działów, organizacji procesu produkcji, wdrażania...

Menedżer ds. Rozwoju

Menadżer do spraw rozwoju to stanowisko, w przypadku którego zakres kompetencji obejmuje przede wszystkim obowiązki związane z koordynacją i procesem realizacji projektów mających na celu kreowanie wizerunki firmy, marki lub też produktu. Jako że do kompetencji menadżera do spraw rozwoju...

Inżynier ds. Wdrażania Produkcji

Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za opracowywanie, a następnie rozwijanie kolejnych linii, na których dokonuje się montażu lub produkcji. Najważniejsze z przydzielonych zadań to wprowadzanie nowej technologii, kontrola jej procesu i metod wytwarzania, a także szukanie rozwiązania...

Magazynier

Magazynier to osoba, która zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem magazynu. Na co dzień wykonuje i nadzoruje czynności związane z działalnością magazynu, a więc przyjmuje, przechowuje i wydaje produkty i surowce. Magazynier pracować może w magazynie handlowym lub przemysłowym...

Kierownik magazynu

Osoba, która jest odpowiedzialna za całościowe nadzorowanie funkcjonowania magazynu oraz zarządzanie podległym sobie zespołem magazynierów to kierownik magazynu. Może on pracować w hurtowni, składzie materiałów czy zakładzie przemysłowym. Swoje obowiązki wykonuje w biurze i na...

Konstruktor

Konstruktor jest pracownikiem, który jest mocno zaangażowany w działania na każdym etapie prac konstrukcyjnych, które związane są z danym projektem. Jego praca zaczyna się już od projektowania konstrukcji oraz przygotowania odpowiednich rysunków technicznych i dokumentacji technicznej z...

Specjalista ds. planowania produkcji

Specjalista ds. planowania produkcji to osoba odpowiedzialna za ciągłość produkcji poprzez nieustanne monitorowanie poziomu zapasów surowców czy półproduktów. Do podstawowych zadań pracownika należy przede wszystkim przygotowywanie zestawień i analiz niezbędnych do przygotowywania...

Technolog

Technolog to specjalista, którego zakres obowiązków zawodowych jest dość szeroki. Można więc stwierdzić, że technolog zajmuje się głównie organizowaniem i koordynowaniem całości procesów o charakterze technicznym. W praktyce oznacza to, że technolog nadzoruje poprawne funkcjonowanie...