Magazynier

Magazynier to osoba, która zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem magazynu. Na co dzień wykonuje i nadzoruje czynności związane z działalnością magazynu, a więc przyjmuje, przechowuje i wydaje produkty i surowce. Magazynier pracować może w magazynie handlowym lub przemysłowym.

Zakres obowiązków

Do jego podstawowych obowiązków należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego oraz wydawanego, rozmieszczenie go w magazynie, a także dokonywanie regularnych inwentaryzacji towaru. Magazynier musi dbać o powierzony mun towar oraz chronić go przed ewentualnym pożarem, zalaniem, kradzieżą, szkodnikami, zniszczeniem czy zepsuciem. Powinien też pilnować terminów przechowywani różnego rodzaju produktów oraz utrzymywać w pomieszczeniach magazynowych czystość.

Praca na magazynie

W pracy magazynier narażony jest przede wszystkim na upadki z większych wysokości. Zagrożeniem są także poruszające się pojazdy np. wózki widłowe, które mogą potrącić magazyniera. Wielu magazynierów na co dzień musi też przenosić dość ciężkie ładunki, co przyczynia się wielokrotnie do powstania bólu rąk, ramiom czy pleców.

Dlatego też magazynierami są przede wszystkim mężczyźni, chociaż nie istnieją żadne formalne przeciwwskazania, aby zawód ten wykonywały również kobiety. Poza tym zagrożenia w pracy magazyniera mogą też zależeć od rodzaju magazynowanego towaru, który bywa niekiedy toksyczny, wybuchowy czy łatwopalny. Nie bez znaczenia są też warunki przechowywania.

Zarobki magazyniera

Średnia pensja magazyniera wynosi obecnie 1581 zł netto. Na wysokość wynagrodzenia ma oczywiście wpływ zarówno majątek zatrudniającej firmy jak j jej lokalizacja.

Autor

GIEŁDA CV