Menedżer ds. Rozwoju

Menadżer do spraw rozwoju to stanowisko, w przypadku którego zakres kompetencji obejmuje przede wszystkim obowiązki związane z koordynacją i procesem realizacji projektów mających na celu kreowanie wizerunki firmy, marki lub też produktu. Jako że do kompetencji menadżera do spraw rozwoju należy czuwanie nad ogólną polityką wizerunkową firmy, współpracuje on z większością działów firmy.

Nierzadko menadżerowie do spraw rozwoju mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie nawet tych działów firmy, które z pozoru wydają się odległe od ich zasadniczego obszaru kompetencji. Jak wskazuje sama nazwa stanowiska, podstawowym zadaniem menadżera do spraw rozwoju jest kształtowanie i wspieranie rozwoju firmy. Jest to możliwe między innymi poprzez badania rynku, analizę ogólnej strategii finansowej firmy oraz jej modyfikację. Do kompetencji menadżera do spraw rozwoju należy także ocena oraz koordynacja takich obszarów, jak polityka marketingowa firmy, weryfikacja i analiza wyników sprzedażowych czy szczegółowa analiza profilu klientów firmy.

Wymagania i umiejętności

Podstawowe kryterium, jaki musi spełnić osoba chcąca pracować na stanowisku menadżera do spraw rozwoju, jest wyższe wykształcenie ekonomiczne. Firmy przeważnie preferują absolwentów kierunków związanych z zarządzaniem i marketingiem, chociaż nie jest to żelazna reguła.

Jednymi z najważniejszych umiejętności, jakich wymaga się od osób zatrudnionych na stanowisku menadżera do spraw rozwoju, są umiejętność kontroli budżetu firmy a także umiejętność przewidywania rozwoju sytuacji na rynku. Umiejętności te najczęściej są pochodną długoletniej praktyki, którą kandydat na stanowisko menadżera do spraw rozwoju uzyskał pracując w innych firmach.

Z tego powodu, jednym z najważniejszych czynników, na podstawie których pracodawca dokonuje oceny potencjalnego pracownika, jest doświadczenie. Im praktyka zawodowa kandydata na stanowisko menadżera do spraw rozwoju jest dłuższa, bogatsza i bardziej zróżnicowana, tym większe są jego szanse na zdobycie pracy. Duże znaczenie mają także referencje od wcześniejszych pracodawców.

Stanowisko menadżera

Praca na stanowisku menadżera do spraw produkcji wiąże się z koniecznością zarówno długo, jak krótkotrwałego kształtowania strategii biznesowych i marketingowych firmy. Jest to więc stanowisko związane z odpowiedzialnością za przyszłość całej firmy. Z tego powodu od kandydatów oczekuje się nie tylko nie tylko odpowiedzialności oraz maksymalnego zaangażowania, lecz również umiejętności trudniejszych do zmierzenia, takich jak na przykład intuicja biznesowa. 

Obowiązki menadżera do spraw rozwoju

Nadzorowanie pracy personelu firmy
Kreowanie polityki firmowej w zakresie wynalazczości i innowacyjności
Tworzenie i realizacja strategii badawczych oraz rozwojowych
Udzielanie eksperckich konsultacji kadrom firmy, w tym również pracownikom z innych działów
Nadzór nad obszarami przepływu informacji naukowo-technicznej, ochrony środowiska oraz tym podobnych.
Kooperacja z zewnętrznymi podmiotami badawczymi

Kluczowe umiejętności

Zdolność wyszukiwania i zdobywania informacji
Zdolność ogólnej oraz szczegółowe analizy
Zdolność sprawnego rozwiązywania kwestii problemowych
Zdolności naukowe
Zdolność kształtowania i kontroli budżetu
Zdolność zarządzania kapitałem ludzkim
Specjalistyczna wiedza naukowa z określonej dziedziny związanej z obszarem działalności firmy(na przykład chemia, biologia, mikrobiologia, genetyka, medycyna itd)
Umiejętności organizacyjne
Innowacyjność i kreatywność

Najczęściej spotykane wymagania podczas rekrutacji 

Wyższe wykształcenie, przeważnie o profilu technicznym, chemicznym lub biologicznym
Doświadczenie w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim
Doświadczenie w prowadzeniu badań

Udane projekty z zakresu badawczo-rozwojowego(na przykład podczas pracy w poprzednich firmach)

Autor

GIEŁDA CV