Specjalista ds. planowania produkcji

Specjalista ds. planowania produkcji to osoba odpowiedzialna za ciągłość produkcji poprzez nieustanne monitorowanie poziomu zapasów surowców czy półproduktów. Do podstawowych zadań pracownika należy przede wszystkim przygotowywanie zestawień i analiz niezbędnych do przygotowywania planu produkcyjnego i budżetu.

Poza tym Specjalista ds. planowania produkcji opracowuje harmonogram zamówień (w tym stan zapasów i zamówień) oraz nadzoruje na bieżąco współpracę z dostawcami i podwykonawcami. To on odpowiedzialny jest za nadzór nad realizacją planów produkcyjnych. Sporządza więc raporty, wprowadza zlecenia do systemu, tworzy prognozy produkcyjne oraz optymalizację procesów produkcyjnych.

Na co dzień przygotowuje dane i raporty, które są podstawą do obliczania wskaźników wydajnościowych. Ponadto dba o utrzymanie ciągłości produkcji przez planowanie i usprawnianie procesów oraz monitorowanie stanu zapasów i surowców.

Podstawowe obowiązki Specjalisty ds. planowania produkcji

współpracowanie z działem marketingu i sprzedaży w celu otrzymania niezbędnych informacji,

przeprowadzanie analiz, porównań czy zestawień potrzebnych do prawidłowego planowania produkcji,

pomoc w tworzeniu planów produkcyjnych danej firmy.

Nadzór w firmie

Najważniejsze kompetencje zawodowe Specjalisty ds. planowania produkcji

znajomość podstawowych zasad BHP,

precyzja i dokładność,

odpowiedzialność i rzetelność,

znajomość zasad zarządzania produkcją,

podstawowa znajomość technik i metod produkcji,

umiejętność pracy zespołowej,

komunikatywność,

umiejętność organizowania oraz planowania produkcji,

umiejętności związane z szeroko rozumianą eksploatacją urządzeń technologicznych.

Najczęściej spotykane wymagania rekrutacyjne

wykształcenie średnie techniczne,

doświadczenie w zakresie produkcyjnym,

znajomość procedur i zagadnień związanych z planowaniem produkcji.

Zarobki

Pensja specjalisty ds. planowania produkcji kształtuje się zwykle w granicach od 2 tys. zł - 5 tys. zł.Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy itd.

Autor

GIEŁDA CV