Konstruktor

Konstruktor jest pracownikiem, który jest mocno zaangażowany w działania na każdym etapie prac konstrukcyjnych, które związane są z danym projektem. Jego praca zaczyna się już od projektowania konstrukcji oraz przygotowania odpowiednich rysunków technicznych i dokumentacji technicznej z wyceną poszczególnych elementów.

Kolejny etap pracy to stworzenie prototypu, które są później testowane w celu wykazania ewentualnych nieprawidłowości.  Konstruktor nie wykonuje oczywiście wszystkich tych zadań samodzielnie, bo testy jakościowe zwykle przeprowadzane są przez odpowiednio wybrany do tego celu personel. Konstruktor zaś nadzoruje jego prace i analizuje otrzymane wyniki. Podobnie jest w przypadku produkcji prototypów danego produktu. Nie tworzy on samodzielnie prototypu, ale sprawuje nadzór nad jego produkcją.

WYMAGANIA

Zwykle w przypadku konstruktora wymaga się oczywiście wykształcenia wyższego technicznego uzyskanego poprzez studia na uczelni technicznej. Czasem wystarczy samo wykształcenie średnie techniczne oraz doświadczenie w pracach konstrukcyjnych w danej dziedzinie.

Praca jako konstruktor

Niezbędna jest umiejętność pracy zespołowej, a także kierowania większym zespołem ludzi, a więc pracownikami podlegającymi konstruktorowi. Poza tym każdy konstruktor powinien mieć zdolność myślenia analitycznego, a także zdolności manualne. Coraz częściej niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz wybranego oprogramowania graficznego czy innego przeznaczonego na przykład do projektowania.

WARUNKI PRACY

Praca na stanowisku konstruktora wykonywana jest najczęściej za pomocą środowiska komputerowego i specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego właśnie do projektowania. Poza tym często konstruktor musi współpracować z innymi osobami, które biorą udział w realizowaniu danego projektu.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają przede wszystkim  różne firmy z branży inżynierii czy projektowania.

ZAROBKI

Zarobki na stanowisku konstruktora kształtują się  najczęściej w przedziale od 3000 złotych do 5000 złotych brutto miesięcznie i mogą zostać doraźnie powiększone o dodatkowe np. kwartalne premie.

Autor

GIEŁDA CV