Inżynier ds. Wdrażania Produkcji

Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za opracowywanie, a następnie rozwijanie kolejnych linii, na których dokonuje się montażu lub produkcji. Najważniejsze z przydzielonych zadań to wprowadzanie nowej technologii, kontrola jej procesu i metod wytwarzania, a także szukanie rozwiązania na aktualne problemy związane z inżynierią produkcji.

Obejmuje to przedstawianie pomysłów lub usprawniających jej przebieg. Kolejnym obowiązkiem jest tworzenie raportów oraz odpowiednich zestawień, a także opracowywanie dokumentów standaryzujących i wszelakich instrukcji oraz dbanie, by zawsze były one aktualne. Inżynier do spraw wdrażania produkcji powinien stale dążyć do tego, by poprawić jakość, efektywność oraz dokładność produkcji w firmie. Musi mieć przy tym na względzie zasady BHP, komfortowe warunki pracy osób zatrudnianych oraz zachowanie możliwie najniższych kosztów. Do tego zajmuje się wdrażanie nowych pracowników, a także planuje reklamacje.

Jakie są wymagania?

Do wykonywania tego zawodu niezbędne jest ukończenie studiów technicznych na kierunku inżynierii produkcji. Od potencjalnych kandydatów wymaga się dobrej znajomości języka angielskiego oraz sprawnej obsługi komputera. Jako doświadczenie w poprzedniej pracy wymaga się przynajmniej trzech lat pracy jako inżynier ds. produkcji lub też na stanowisku technologa.

Praca dla inżyniera

Konieczna jest szeroka wiedza obejmująca całe spectrum zagadnień zawodowych, w tym związanych z opracowywaniem produkcji, stosowaniem urządzeń oraz linii produkcyjnych. Zdolność strategicznego myślenia oraz znajomość cyklów produkcyjnych są także potrzebne, głównie aby inżynier ds. wdrażania produkcji mógł odpowiednio zarządzać zasobami - jednocześnie musi mieć na uwadze statystyki oraz przestrzeganie zasad BHP. Przy takiej ilości obowiązków, pracownik powinien być odporny na stres, cechować się dużą precyzyjnością i mieć rozwinięte zdolności komunikacyjne. Wysoce ceniona jest dobra organizacja i zdolność do pracy w grupie.

Miejsce zatrudnienia

Praca jest oferowana przez przedsiębiorstwa na hali produkcyjnej lub w biurze przy ośmiogodzinnym trybie pracy. Jest to stanowisko dość samodzielne, gdzie pracownik utrzymuje stały kontakt z członkami swej ekipy, jednocześnie musi więc wykazywać odporność na stres.

Branże zawodowe

Osoby na to stanowisko są poszukiwane przez przedsiębiorstwa działające w branży motoryzacyjnej, elektrotechnicznej, zajmującej się produkcją AGD czy wytwarzaniem opakowań.

Pensja

Wysokość wynagrodzenia jest zależna od wielu czynników – waha się w granicy od trzech do  piętnastu tysięcy. Osoba na tym stanowisku może dodatkowo liczyć na służbowe dodatki, takie jak telefon, komputer, a nawet samochód.

Autor

GIEŁDA CV