Blacharz

Wytwarzanie lub reperowanie elementów na które składa się nadwozie i podwozie samochodu to czynności wykonywane przez blacharza. W zakresie jego kompetencji należy również montowanie gotowych elementów stalowych.

Od pracownika zatrudnionego na stanowisku blacharza wymagana jest dokładna orientacja w dokumentacji i instrukcji obsługi wielu marek samochodów. Są one podstawą wyboru właściwych materiałów potrzebnych przy naprawie. Doświadczony blacharz potrafi bez problemów oceniać aktualny stan blach w samochodzie i wskazać, które z nich wymagają naprawy bądź wymiany ze względu na swój stan zniszczenia lub korozji.

W swojej pracy korzysta z narzędzi ręcznych i mechanicznych, przygotowując nimi samochód do naprawy. Do czynności wykonywanych przez blacharza należy: docinanie, kształtowanie, montowanie i łączenie blaszanych elementów, przy jednoczesnym radzeniu sobie z elementami wykonanymi z tworzyw sztucznych.

Jak zostać blacharzem samochodowym?

Osoba chcąca pracować w zawodzie blacharza powinna legitymować się przynajmniej wykształceniem zawodowym, czyli najlepiej mieć ukończoną zawodówkę samochodową w określonej specjalizacji. Dopuszczalne jest jak najbardziej posiadanie dyplomu poświadczającego nabycie umiejętności blacharskich podczas kursu organizowanego np. przez wybrany Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Zawód blacharz

Skuteczne i dobre wykonywanie zawodu blacharza gwarantuje wiedza i doświadczenie z zakresu czytania rysunków technicznych, wykonywania szkiców prostych części, jak i poznawania tajników umiejętnego dobierania elementów potrzebnych do naprawy nadwozia czy podwozia. Od przyszłego blacharza oczekuje się również umiejętności oczyszczania i trasowania elementów w oparciu o dostępne rysunki, szkice i wzorniki.

Nabyte w procesie edukacji umiejętności i wiadomości są następnie potwierdzane podczas egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez specjalną komisję zwołaną z inicjatywy Izby Rzemieślniczej. Pomyślne zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie pracy w zakładzie rzemieślniczym. Po odbyciu praktyki istnieje możliwość prowadzenia własnego warsztatu blacharskiego. Posiadanie świadectwa czeladniczego umożliwia pracownikowi objęcie stanowiska robotnika wykwalifikowanego w dużej fabryce samochodów.

Zarobki blacharza samochodowego

Blacharze samochodowi w Polsce zarabiają średnio 2500 zł na rękę. Pracownicy w tym zawodzie są często poszukiwani za granicą, co otwiera im możliwość uzyskania większego zarobku (np. w Anglii blacharz może liczyć na dochód wynoszący minimum 8 funtów na godzinę).

Autor

GIEŁDA CV