Magazynier

Magazynier to człowiek, który ustala zgodność stanu magazynowego z dokumentacją, a także przeprowadza inwentaryzacje. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy przyjmowanie, oraz wydawanie, materiałów, detali i wyrobów gotowych.

Ponadto dobry magazynier dba o czystość pomieszczeń magazynowych oraz odpowiednie rozmieszczenie towarów, tak aby minimalizować ryzyko jego uszkodzenia bądź całkowitego zniszczenia. Praca na tym stanowisku dość często odbywa się w trybie zmianowym, a powszechnym wymogiem jest umiejętność prowadzenia wózków widłowych. Ze względu na to, że jest to praca fizyczna wymagająca dużej siły i wytrzymałości fizycznej w tej pracy bardzo rzadko spotkać można kobiety.

Praca na magazynie

Magazynier jest narażony na urazy i kontuzję. Do najczęstszych wypadków spotykanych w tej pracy zaliczają się upadki z wysokości (np. z drabiny). Magazynierzy bywają także potrąceni przez pojazdy mechaniczne lub doznają obrażeń przez spadające przedmioty. Ze względu na te zagrożenia, magazynierzy muszą przechodzić cykliczne szkolenia bhp, a także nosić kaski ochronne w miejscu pracy.

Oprócz nagłych wypadków w pracy, magazynierzy cierpią także na mikro-urazy, które z czasem przeradzają się w przewlekłe problemy zdrowotne. Dzieje się tak dlatego, ponieważ praca na magazynie opiera się na rutynowych czynnościach takich jak przenoszenie ciężkich ładunków, co przyczynia się do powstania przewlekłych bólów rąk, nóg i pleców. Ponadto do zagrożeń na stanowisku pracy magazyniera należy zaliczyć częsty kontakt z towarem, który może wydzielać toksyny, być łatwopalny lub wybuchowy.

Średnia pensja magazyniera wynosi około 1600 PLN netto. Na wysokość wynagrodzenia ma jednak wpływ wiele czynników takich jak wielkość przedsiębiorstwa, region kraju czy liczba nadgodzin.

Autor

GIEŁDA CV