Spedytor

Spedytor jest osobą organizującą transport towarów i osób. Spedycja to więc inaczej organizowanie przewozu towaru. To jeden z podstawowych elementów branży TSL.

Spedytor przede wszystkim udziela klientom wszelkich porad związanych w wyborem odpowiedniego środka transportowego, a następnie zawiera odpowiednie umowy i odpowiada za organizowanie przewozu (m.in. nadaje przesyłkę i ją przygotowuje). Ponadto dba o bezpieczeństwo przewożonych osób i towaru, sporządza niezbędną w tym przypadku dokumentację i pilnuje formalności. Współpracuje na co dzień ze specjalistami od spraw logistyki, którzy często zlecają mu transport.

Zadania spedytora bywają różne w zależności od miejsca jego pracy. Spedytor pracujący w firmie transportowej z własnym taborem musi przede wszystkim pozyskiwać nowe zlecenia na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu należących do danej firmy. Podtrzymuje więc pozytywne stosunki z aktualnymi klientami i poszukuje nowych. Poza tym musi też szukać cały czas rozwiązań ekonomicznych. Pojazd powinien być bowiem na całej trasie załadowany po brzegi pojazdu.

Organizacja transportu

Z kolei spedytor pracujący na co dzień w firmie spedycyjnej odpowiedzialny jest na ogół za organizowanie dla klientów całego przewozu z wykorzystaniem pojazdów należących do innych firm. Musi utrzymywać więc odpowiednie kontakty ze sprawdzonymi przewoźnikami. W ten sposób może bowiem bezpiecznie przewozić towary i osoby.

Spedytor do wyboru ma wiele środków - kolej, samoloty, samochody, statki czy pojazdy ciężarowe. Musi też więc dopilnować aby dana usługa została zrealizowana zgodnie z planem i na czas. Wszystkie szczegóły związane z danym transportem uzgadnia oczywiście wcześniej z klientem. Na jego polecenie spedytor może również zająć się ubezpieczeniem przewożonych osób czy towaru.

Organizowany przez spedytora  transport może mieć miejsce zarówno  na terenie kraju, jak i za granicą. W przypadku transportu zagranicznego, spedytor zobowiązany jest również dodatkowo dopełnić wszelkich formalności, takich jak odpowiednie druki celne oraz organizacja odpraw towarów sprowadzanych z zagranicy.

Autor

GIEŁDA CV