Kierownik magazynu

Osoba, która jest odpowiedzialna za całościowe nadzorowanie funkcjonowania magazynu oraz zarządzanie podległym sobie zespołem magazynierów to kierownik magazynu. Może on pracować w hurtowni, składzie materiałów czy zakładzie przemysłowym. Swoje obowiązki wykonuje w biurze i na magazynie, zwykle przez 8 godzin w ciągu dnia.

Czym się zajmuje kierownik magazynu ?

przyjmowanie dostaw oraz sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją,

rozdzielanie obowiązków między magazynierów,

wystawianie dokumentów oraz ich kontrolowanie,

utrzymanie odpowiedniego porządku w danym obiekcie magazynowym,

koordynowanie przepływu towarów,

nadzorowanie nad wysyłaniem i wydawaniem towaru,

Kierownik magazynu

rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z brakami czy uszkodzeniami towarów,

nadzorowanie nad zabezpieczaniem towarów na magazynie,

rozplanowywanie zagospodarowania przestrzeni magazynowej,

odpowiedzialność za  przeprowadzanie inwentaryzacji,

 odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie sprzętów potrzebnych do prac magazynowych,

koordynowanie funkcjonowania magazynu z pracą innych działów (produkcji, logistyki, sprzedaży itd.),

kompletowanie oraz wydawanie materiałów według zaleceń produkcyjnych.

Wymagania

Kierownik magazynu powinien posiadać wykształcenie wyższe z zakresie logistyki i posiadać co najmniej kilka lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w magazynie. Musi też umieć obsługiwać komputer w zakresie pakietu Microsoft Office, a także posiadać ogólną wiedzę z zakresu produkcji, obsługi klienta , zarządzania personelem. Dobrze też jeśli zna programy zarządzania i planowania magazynem ERP. Idealne jeśli posiada uprawnienia na wózek widłowy.

Osoba pracująca jako kierownik magazynu musi być komunikatywna, samodzielna, dobrze zorganizowana. Wskazane są też cechy przywódcze. Kierownik magazynu powinien pomagać podległym mu pracownikom oraz rozwiązywać ich problemy.

Autor

GIEŁDA CV