Inżynier oprogramowania

Inżynieria oprogramowania, jak sama nazwa wskazuje, jest dziedziną ściśle związaną z projektowaniem i tworzeniem programów komputerowych. Stanowi ona przy tym dział inżynierii systemów. Pierwsze i coraz bardziej zaawansowane programy komputerowe zaczęły być pisane już wiele dekad temu, w połowie ubiegłego stulecia.

Inżynieria oprogramowania. Jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom ?

Pierwsze systemy operacyjne – w porównaniu do dzisiejszych – były oczywiście dość ograniczone, ale i tak stanowiły ważny kamień milowy w rozwoju całej tej dziedziny. Programiści którzy odpowiadali za ich tworzenie szybko stanęli jednak przed wieloma problemami wynikającymi z dość ograniczonych możliwości ówczesnej technologii. W pewnym momencie stwierdzono, że programowanie pod wieloma względami podobne jest do dziedzin takich jak budownictwo czy architektura. Zaczęto zatem zastanawiać się, jak można wykorzystać osiągnięcia i doświadczenia tych dziedzin inżynierii w tworzeniu programów. W roku 1968 pierwszy raz użyto określenia "inżynieria oprogramowania". Jest ona zbliżona do informatyki, ale zajmuje się innymi zagadnieniami. Podczas gdy informatyka uczy nas głównie o teorii tworzenia programów, inżynieria skupia się wyłącznie na stronie praktycznej tego procesu.

Tworzenie programów komputerowych

Inżynieria oprogramowania - studia wyższe

Zadaniem studiów wyższych na kierunku inżynieria oprogramowania jest przygotowanie absolwenta do pracy nad projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem różnego rodzaju programów komputerowych. Duży nacisk kładzie się tu na naukę programowania i poznawanie różnych aspektów tego procesu. Studenci uczą się także metod dokonywania analizy potrzeb i projektowania oprogramowania, który może je spełniać. Sporo czasu poświęca się na naukę samego procesu wdrażania stworzonego programu i dbania o jego wysoką jakość oraz bezproblemowe funkcjonowanie. Program studiów dla inżynierów oprogramowania uwzględnia pracę z różnymi rodzajami aplikacji – od programów komputerowych po aplikacje mobilne.

inżynier oprogramowania - zarobki i poźniejsza praca po studiach

W programie studiów na tym kierunku można wyróżnić kilka podstawowych obszarów, na których koncentruje się nauka. Są to przedmioty związane z planowaniem aplikacji (przeprowadzanie analizy, badanie potrzeb, przygotowywanie projektu tworzonego oprogramowania), przeprowadzaniem przedsięwzięcia (dokumentacja, kosztorys, przygotowywanie harmonogramu prac i nadzorowanie przebiegu procesu tworzenia) a także wdrażaniem stworzonego oprogramowania (kontrola jakości, rozwijanie i udoskonalanie systemów, wykrywanie błędów). Studenci inżynierii oprogramowania są przygotowywani do pracy w zespole, ucząc się współpracy między sobą i dowiadując się, jak wpływa to na ludzką psychikę w procesie twórczym. Poźniejsza praca w zawodzie inżyniera oprogramowania to na perwno z dużą odpowiedzialnością, ale także z wysokie zarobki i duża satysfakcja.

Kategorie: Oferty pracy, Praca w IT,

Autor

GIEŁDA CV