Project Manager

Project Manager to w najprostszych słowach specjalista, do którego zadań należy zarządzanie określonymi projektami w firmie. W obecnym czasie stanowisko project managera zyskuje co raz większą popularność wśród przedsiębiorców, którym zależy na osiągnięciu najlepszych celów operacyjnych jak i strategicznych. 

Praca jako project manager IT

Osoba zajmująca posadę menadżera projektu, jest w głównej mierze odpowiedzialna za planowanie oraz realizowanie projektów. Zazwyczaj odnoszą się do sektora budownictwa, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, jak również rozwoju oprogramowania, produkcji oraz rozmaitych kwestii dotyczących usług. Zakres obowiązków project managera obejmuje zarządzanie zespołem osób odpowiedzialnych za realizację projektu, koordynację działań osób, które współpracują z danym przedsięwzięciem, ponad to planowanie strategii działań (oraz późniejsze ich wprowadzanie) w ramach projektu. Tak samo wygląda to w przypadku IT project managera, tylko obszar zarządzania skupia się wokół

Project manager - opis stanowiska

Kolejną kwestią, za którą odpowiada osoba na tym stanowisku jest sporządzanie biznesplanów, analiza jakościowa/ilościowa rynku a także dostępnych zasobach (mowa tu o kapitale ludzkim oraz zasobach finansowych). To jednak nie koniec zadań stawianych przed managerami. Pracownik jest odpowiedzialny również za nadzorowanie zgodności procedur oraz wszelkich działań narzucanych przez obowiązujące przepisy, usprawnianie procesów (budżetowanie, raportowanie), jak również przygotowywanie sprawozdań i raportów ( okresowych i końcowych).

Co więcej takie stanowisko obliguje do aktywnej współpracy z innymi działami firmy, a także promowania innowacyjności i zmian oraz negocjacji i współpracy z kooperującymi firmami. Prowadzenie szkoleń, przygotowywanie prezentacji oraz współpraca z zarządem także ściśle wiąże się z tą posadą. 

Project manager - zakres obowiązków

Głównym oczekiwaniem stawianym przez pracodawce w stosunku do menadźera projektu jest przede wszystkim wyższe wykształcenie kierunkowe, odpowiednie dla konkretnej branży. Mile widziane są także studia podyplomowe przygotowujące do zarządzania projektami, oraz MBA. Pracodawcy kładą również nacisk na znajomość języków obcych, głównie jest to język angielski. Istotną sprawą jest także doświadczenie, zarówno to branżowe jak i w pracy z ludźmi. 

Project manager - praca w zespole

W pracy project managera bardzo ważne są dwa składniki. Wiedza oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów. Chodzi tu ogólnie rzecz biorąc o wiedzę z zakresu integracji zadań, o zarządzanie czasem, zaopatrzeniem, zasobami ludzkimi, komunikacją międzyludzką oraz kontrolą jakości wykonania zadań projektowych ( quality managment), jak również zarządzania kosztami projektu i oceny ryzyka towarzyszącego realizacji projektów. 

Pracownik winien być komunikatywny, samodzielny, posiadać umiejętność negocjacji ( w wysokim stopniu), jak również brać odpowiedzialność za realizowane projekty od początku do końca. Co ważne na tym stanowisku wymaga się także kreatywności, rzetelności, wysokiej kultury osobistej, odporności na pracę pod presją, systematyczności oraz dyspozycyjności, bowiem praca wiąże się z możliwością częstych wyjazdów służbowych.

Ile zarabia project manager ?

Miejsce pracy nie ogranicza się wyłącznie do biura. Stanowisko obejmuje także pracę w terenie, do której zalicza się między innymi spotkania z klientami/kontrahentami. Jest to stanowisko samodzielne i rzecz jasna wiąże się ze ścisłym nadzorem zwierzchników. Od osoby zajmującej posadę menadźera projektu oczekuje się zaangażowania, łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Wiąże się to tym samym z dużym natężeniem kontaktów międzyludzkich, co przyczynia się także do wystąpienia sytuacji stresowych.

Przedział wiekowy project managerów to najczęściej 27-40 lat. Praca ta, jak już wyżej wspomniano wiąże się przede wszystkim z dyspozycyjnością i zadaniowością, godziny pracy są elastyczne jednak należy się do nich dopasować, w efekcie pracownik rozliczany jest z terminowości i efektywności. Co więcej, project manager nie musi być zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę. Istnieje także możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w rozmaitych szkoleniach i kursach. Pracownik wykazujący odpowiednie kwalifikacje może starać się o posadę dyrektora oddziału, dyrektora do spraw operacyjnych bądź dyrektora zarządzającego czy też prezesa. 

Kategorie: Oferty pracy, Praca w IT,

Autor

GIEŁDA CV