Product Manager

Często zdarza się, że mylnie interpretujemy nazwę stanowiska pracy. Wynika to z nazbyt intuicyjnego podejścia, co przejawia się np. z błędnego tłumaczenia z języka angielskiego. Przykładowo nadal wielu ludzi uważa, że Account Manager to Kierownik działu rachunkowości, a Copywriter zajmuje się bezmyślnym kopiowaniem tekstów. Również tradycyjne i historyczne podejście do stanowisk pracy prowadzi do błędnego definiowania ich zakresu obowiązków.

Product manager - praca, zakres obowiązków

Dobitnie widać to przy posadzie Product Manager-a, które jest powszechnie mylone ze stanowiskiem Product Marketing Manager-a. W zależności od przedsiębiorstwa Menedżer Produktu to obowiązki zupełnie różne, z innym zakresem obowiązków i zajmuje rozmaite miejsce w strukturze firmy.  Dlaczego więc stanowisko Product Manager-a jest tak różnie definiowane?

Posada Product Managera powstała w firmach branży high-tech i to właśnie tam funkcjonowanie oraz zakres obowiązków Pracownika na tym stanowisku została najszczegółowiej opisane. Menedżerowie Produktów przyczynili się do rozwoju biznesu w przedsiębiorstwach technologicznych, co nie umknęło uwadze firmom w innych branżach.

Handel i usługi - menedżer produktu, ewolucja stanowiska

Stanowisko Product Manager zaczęło więc być przewagą konkurencyjną w takich branżach jak FMCG, dóbr konsumpcyjnych wyższego szczebla, a nawet w sektorze... usług. Menedżer produktu zajmujący się handlem i usługami może brzmieć nieco dziwnie, jest to jednak doskonały przykład ewolucji stanowiska pracy. Product Manager w instytucjach finansowo - ubezpieczeniowych zarządza usługami (zwanymi też produktami nienamacalnymi) takimi jak kredyty czy polisy ubezpieczeniowe, zajmując się przy tym wszystkimi elementami związanymi z tymi usługami. Z pewnością jednak osoba na stanowisku Product Managera w firmie inwestującej w nowoczesne technologie a Menadżer Produktu w firmie zajmującej się finansami mają zupełnie inną pracę.

Product manager podczas pracy

Co więcej, sporo firm wyodrębniło stanowisko Product Managera z posady Brand Managera i taka osoba zwykle skupia się głównie nad marketingiem produktu. Jest to nieco sprzeczne ze standardową definicją Menedżera Produktu, który powinien zajmować się wszystkimi elementami (np. jego wytworzeniem) związanymi z danym produktem, a nie wyłącznie jego reklamowaniem. Trudno przy tym wymagać aby jeden pracownik był inżynierem produktu, a jednocześnie specjalistą od marketingu. Najlepiej więc ustanowić dwa stanowiska pracy tj. Product Manager-a oraz Product Marketing Managera. Pracownicy na obu stanowiskach powinni ściśle ze sobą współpracować, co ma na celu przynieść efekty synergiczne. W tym podejściu Menadżer Produktu wypełnia lukę pomiędzy działem rozwoju technologicznego produktu a trendami rynkowymi.

Product manager - wynagrodzenie, osobista inwencja

Aktualnie w naszym kraju stanowisko Menedżera Produktu jest bardzo enigmatyczne, a przy tym nie jest odpowiednio opisane i wykorzystane. Jednak jako że odpowiednio wdrożona posada Product Managera może stać się źródłem przewag konkurencyjnych, można się spodziewać, że w raz z dalszym rozwojem rynków, również stanowisko Product Managera doczeka się odpowiedniej estymy. Wraz z rozwojem tego typu stanowisk, nabierają one coraz to większego znaczenia dla firmy i są także odpowiednio opłacane. Zarobki Product Managera często są również warunkowane poprzez odpowiedzialność i wagę projektów jakie aktualnie prowadzi - jako system prowizji od wyniku.  

Na zakończenie spis celów i obowiązków jakimi współczesny Product Manager powinien się zajmować:

  • Osobiste tworzenie nowych produktów, a także zbieranie i ocenianie pomysłów na nowe produkty od Współpracowników i Klientów
  • Zbieranie informacji o preferencjach Klientów oraz przygotowywanie analiz rynkowych (przy współpracy z Product Brand Manager-em)
  • Zarządzanie planami rozwoju produktu
  • Udoskonalanie i modyfikowanie istniejących już produktów
  • Rozwój oraz wdrażanie strategii produktowej
  • Przygotowywanie planów sprzedaży
  • Analiza pozycji konkurentów na rynku oraz ich produktów
  • Przygotowywanie analiz finansowych dotyczących produktów
  • Minimalizowanie wad produktów

Kategorie: Oferty pracy, Praca w IT,

Autor

GIEŁDA CV