Tester oprogramowania

Branża IT przez bardzo długi czas nie była kojarzona z zawodem testera oprogramowania. Ceniono posady takie jak grafik czy programista, podczas gdy powszechnie uważano, że tester jest kimś o niezbyt wysokich kwalifikacjach, kto w dodatku nie wykonuje żadnej ważnej pracy. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w ostatnich latach.

Tester oprogramowania - kurs i zaangażowanie zamiast studiów

Faktem jest, że od kandydatów na stanowisko testera oprogramowania nie wymaga się często wykształcenia wyższego z zakresu informatyki ani specjalistycznej wiedzy na temat programowania. Nie oznacza to jednak, że przed taką osobą nie stawia się żadnych wymagań. Pracodawcy oczekują przede wszystkim szerokich umiejętności w korzystaniu z komputera oraz niektórych programów, niezbędnych w czasie testów. Do tego bardzo ważne są cechy osobiste danego kandydata na testera oprogramowania. Zaangażowanie, chęć do poświęcania pracy mnóstwa czasu oraz analityczny umysł, zwracający uwagę na wszystkie nieprawidłowości oraz błędy.

Tester oprogramowania - wymagania i wyzwania stawiane przed pracownikiem

Jak sama nazwa wskazuje, głównym zadaniem testera oprogramowania jest wyszukiwanie w konkretnych aplikacjach jakichkolwiek błędów i nieprawidłowości w działaniu. Pierwszym krokiem w tym procesie jest dokładne zapoznanie się z założeniami twórców programu, a następnie sprawdzenie, czy gotowy efekt prac jest z nimi zgodny. Drugim etapem jest testowanie samego działania programu, korzystanie z jego funkcji i zgłaszanie potencjalnych błędów. Tester oprogramowania jest potrzebny głównie po to, aby uzyskać spojrzenie na gotowy produkt z perspektywy użytkownika, nie zaś samego programisty.

Tester oprogramowania - praca dla analityków i spostrzegawczych

Tester oprogramowania jest w stanie ocenić, jak program wygląda nie od strony kodu, ale zwykłego, codziennego użytkowania. Osoba taka pracuje oczywiście razem z programistami, zgłasza im wszystkie swoje uwagi oraz zauważone błędy i ocenia efekty poprawek. Niekiedy trzeba dość długiego procesu, aby wyeliminować wszystkie nieprawidłowości i doprowadzić program do rzeczywiście sprawnego działania.

Tester oprogramowania - wymagania i obowiązki

Tester do swojej pracy otrzymuje dokładny plan testu, w którym wyszczególniono, na jakie rzeczy ma zwracać szczególną uwagę. Plan przygotowywany jest w oparciu o specyfikację programu i informacje na temat tego, jakie są cele danej aplikacji. W czasie wykonywania testów należy przygotowywać na bieżąco raporty, które kieruje się do poszczególnych działów firmy odpowiedzialnej za stworzenie programu.

Tester oprogramowania - kluczowa rola w procesie twóczym

Programiści czy graficy muszą otrzymywać takie informacje, aby móc poprawiać wszystkie zgłoszone błędy na bieżąco. W niektórych przypadkach nad programem pracuje cały zespół testerów, co znacznie zwiększa szanse na wychwycenie wszystkich nieprawidłowości. Celem całego procesu testowania jest otrzymanie gotowego i w pełni sprawnego produktu, który zapewni użytkownikowi wygodne korzystanie ze wszystkich jego funkcji. Niemałe wyzwanie stanowi dla testera oprogramowania przekazanie informacji o wszystkich koniecznych poprawkach w sposób usystematyzowany i przystępny dla programistów czy innych działów firmy odpowiedzialnych za tworzenie programu.

Ile zarabia tester oprogramowania? 

Testy przeprowadza się po różnymi kątami. Do najczęściej stosowanych standardów zalicza się test wymagań, czyli sprawdzenie, czy program w podstawowym stopniu odpowiada specyfikacji przedstawionej w planie. Następnie przeprowadza się testy akceptacyjne oraz testy funkcjonalne, których celem jest sprawdzenie działania poszczególnych części programu. Dobry tester oprogramowania może liczyć na niemałe zarobki. Początkująca osoba tej branży zarabia około 3000 zł, ale w miarę zbierania doświadczenia i poszerzania kwalifikacji, zarobki znacznie rosną. Niektórzy pracownicy na tym stanowisku zarabiają nawet więcej, niż 10 000 zł miesięcznie. Do osiągnięcia takiego poziomu potrzebny jest jednak ciągły rozwój i poszerzanie swoich umiejętności, między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

Kategorie: Oferty pracy, Praca w IT,

Autor

GIEŁDA CV