Pomoc kuchenna

Pomoc kuchenna to osoba zatrudniana w restauracjach, barach, punktach gastronomicznych, zajazdach i pensjonatach z własną kuchnią. Towarzyszy na kucharzom i szefom kuchni, a jej zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc podczas przygotowywania potraw różnego rodzaju i wykonywanie prac porządkowych .

Pomoc kuchenna z zawodu może być np. technikiem żywienia i gospodarstwa domowego bądź mieć po prostu doświadczenie  w branży gastronomicznej. Praca na tym stanowisku jest wymagająca, ale jednocześnie satysfakcjonująca. Dlatego też nie brak osób chętnych do wykonywania tego zawodu. Poza tym można zawsze awansować na stanowisko kucharza, co jest dodatkową motywacją do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Do tego w wielu lokalach dochodzi do tego dość dobre wynagrodzenie.

Oczywiście na największą pensję mogą liczyć osoby, które pracują na co dzień w dużych i renomowanych restauracjach w większych miastach oraz w hotelach. Pensja zwykle maleje wraz z wielkością lokalu. Pomoc kuchenna zwykle pracuje na dwie lub nawet trzy zmiany (lokale całodobowe), a więc praca ma miejsce także wieczorem czy w nocy. 

Pomoc kuchenna

Wymagania

Pomoc kuchenna wcale nie musi posiadać żadnego wykształcenia gastronomicznego, choć oczywiście jest to wskazane i jak najbardziej pomocne, przynajmniej na samym początku. Ukończenie studium czy technikum gastronomicznego jest raczej wymogiem stawianym kucharzom. Pracując w kontakcie z żywnością należy posiadać obowiązkowo ważną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, która potwierdza brak nosicielstwa groźnych chorób zakaźnych.

Pomoc kuchenna jak najbardziej powinna być osobą komunikatywną, samodzielną oraz przystosowaną do pracy w większym zespole ludzi. Jak zawsze liczy się też zaangażowanie, pozytywna energia, sprawność działania oraz czystość i dokładność. Przydatny bywa też zmysł estetyczny.

Zarobki

Zarobki pomocy kuchennej są najczęściej niestety zbliżone do minimalnej wartości wynagrodzenia – sytuacja może wyglądać lepiej w dobrze prosperujących i renomowanych restauracjach. Osoby na tym stanowisku często otrzymują jednak premię jako dodatek do wynagrodzenia.

Autor

GIEŁDA CV