Technolog żywności

Zawód technologia żywności wiąże się z uporządkowaniem i kontrolą procesu przerobu surowców roślinnych i zwierzęcych na gotowe produkty żywnościowe.

Z uwagi na wieloaspektowość tych surowców, jak i również technologii potrzebnych do ich przetwórstwa, osoba pracująca w tym zawodzie może wyspecjalizować się aż w czternastu kierunkach. Specjalizacje takie jak produkcja piekarsko-ciastkarska, cukrownictwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, mleczarskie czy rybne. Mimo różnorodności obieranych specjalizacji zakres obowiązków pozostaje bardzo zbliżony.

Technolog żywności przygotowuje receptury, sporządza instrukcje obranej technologii przetwórstwa, jak i opracowuje normy zakładowe. W dalszej kolejności implementuje je do produkcji, kontroluje cały jej przebieg, testuje jakość na każdym kroku oraz aranżuje i dopatruje pracy swoich podwładnych. Każda pomyłka może spowodować ogromne straty finansowe, tak więc technolog skrupulatnie przygląda się pracownikom w kwestii odpowiedniego wykorzystywania maszyn przez pracowników, surowców, energii, czasu pracy, jak i przestrzeganiu przepisów. Ponadto sprawuje pieczę nad usuwaniem wszelkich awarii technicznych.

Technologia żywności

Na zawód technologa żywności składa kilka elementarnych stanowisk:

Technolog - to stanowisko na którym osoba sporządza nowe receptury, po czym wdraża je do produkcji. Oprócz tego cały czas udoskonala istniejące już wytwory.

Kierownik średniego szczebla i kierownik niższego szczebla - na tym stanowisku obowiązki składają się na monitorowanie pracy wszystkich swoich podwładnych, aranżowanie ich pracy, zorganizowanie odpowiedniego szkolenia, sporządzenie dokumentacji odnośnie rozliczenia zużycia opakowań, energii, maszyn i surowców, jak i również urządza i kontroluje prace modernizacyjne i remontowe.

Laborant - przeprowadza badania empirycznie z wykorzystaniem własnej percepcji (czyli zmysłami smaku, węchu, wzroku), jak i ocenia jakość surowców, gotowych artykułów, odpadów i dodatków za pomocą specjalistycznych narzędzi.

Referent do spraw rozliczeń produkcji - w skrócie wszystko związane ze sprawami finansowymi, czyli sporządza raporty oraz porównuje ilość wytworzonych artykułów z zużyciem potrzebnych do tego surowców.

Stały kontakt z ludźmi jest nierozłączną cechą pracy technologa żywności. Nie tylko ze swoimi pracownikami, ale również z przełożonymi, z którymi często omawia wyniki laboratoryjne lub przedstawia sporządzone raporty.

Autor

GIEŁDA CV