Specjalista ds. kadr i płac

Zadaniem specjalisty ds kadr i płac jest gromadzenie i aktualizacja prawidłowych dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników oraz odpowiedni sposób naliczania i wypłacania wynagrodzeń. Zatrudniony na tym stanowisku odpowiada za prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej każdego zatrudnionego w danej jednostce pracownika.

Przede wszystkim zajmuje się przygotowaniem umowy o pracę, zakładaniem teczki z aktami osobowymi, kierowaniem pracownika na badania lekarskie, ustalaniem planu urlopowego, sprawdzaniem i odpowiednim archiwizowaniem zwolnień lekarskich. Odpowiada także za kontrole i prawidłowe rozliczenie czasu pracy.

Warto jednak podkreślić, że do obowiązków specjalisty tego rodzaju należy w dużym stopniu odpowiednie i co ważne - terminowe wypłacanie ustalonej wcześniej pensji. Specjalista ds. kadr i płac dostarcza także oficjalne pisma, deklaracje czy sprawozdania do odpowiednich instytucji takich jak ZUS, GUS czy Urząd Skarbowy - w języku specjalistycznym działanie te nazywane są ''twardym HR''.

Organizacja dokumentów

Wymagania na stanowisko

Głównym wymaganiem, które stawiane jest osobom pretendującym do objęcia takiego stanowiska jest profesjonalna znajomość prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, wiedza na temat odpowiedniego naliczania wynagrodzeń oraz biegła obsługa programów takich jak Płatnik czy Symfonia.

Chociaż specjalista ds. kadr i płac pracuje na samodzielnym stanowisku to jego przełożonym jest zazwyczaj Dyrektor Personalny. W mniejszych firmach czy przedsiębiorstwach często funkcję specjalisty ds. kadr i płac piastuje księgowy. Coraz częściej zdarza się jednak, że za tego rodzaju działania odpowiedzialna staje się osoba, której główne obowiązki zamykają się w obszarze tzn. ''miękkiego HR", czyli rekrutacji, szkoleń, systemów motywacyjnych czy oceny pracowników - w takim wypadku stanowisko to nazywane jest stanowiskiem specjalisty ds. HR lub specjalisty ds. personalnych. 


Autor

GIEŁDA CV