Analityk rynku

W akademicki oraz najprostszym ujęciu praca analityka rynku polega na badaniach oraz na analizowaniu danych, które mają wyłonić wszelkie zależności pomiędzy podażą, aktualnym popytem oraz oczywiście ceną danych usług oraz dóbr. Te właśnie informacje wraz z interpretacją dokładną mogą przydać się w kreowaniu jakiejś sprzedażowej strategii przedsiębiorca czy też firmy.

Analiza ta pozwoli także na opracowanie kampanii reklamowej, cennika usług oraz produktów jak i także określeniu docelowej grupy. Wykształcone osoby w tym właśnie kierunku mogą szukać dla siebie miejsca pracy zarówno w przedsiębiorstwach oraz firmach prywatnych i organizacjach oraz instytucjach finansowych.

Wymagania

Najważniejszym oraz jednocześnie pierwszym wymogiem, który jest stawiany przez osobami zainteresowanymi pracą w charakterze analityka rynku jest posiadanie wyższego wykształcenia, które powinno być pozyskane na studiach o profilu humanistycznym lub też ekonomicznym. Bardzo często analitykiem rynku są osoby, które posiadają dyplom ukończenia socjologii, psychologii jak i także podobnych do nich kierunków.

Obowiązki analityka rynku

Pracodawcy zwracają także duża uwagę na doświadczenie kandydatów. Liczy się oczywiście praca na stanowiskach o charakterze zbliżonym do analityka rynku na przykład w podobnej branży czy też w podobnym sektorze rynku. Bardzo mile widziane są zdolności analityczne oraz numeryczne, znajomość obsługi komputera, zdolność pracy w zespole czy też umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Warunki pracy

Praca jako analityk rynku odbywa się w biurowej przestrzeni instytucji lub firmy oczywiście z wykorzystywaniem urządzeń biurowych oraz komputera.

Możliwości zatrudnienia

Analityk rynku ma szansę znaleźć pracę w licznych instytucjach oraz firmach, które prowadzą działalność o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Zarobki

Zarobki są na poziomie średnim. Szacuje się, że jest to około trzech tysięcy złotych netto na miesiąc.

Autor

GIEŁDA CV