Doradca podatkowy

Doradca podatkowy to zawód zaliczany do grona wolnych profesji zaufania publicznego. Praca doradcy opiera się na udzielaniu porad i instrukcji w zakresie płacenia oraz pobierania podatków. By kompetentnie wykonywać swe zadania, przedstawiciele tej grupy zawodowej muszą posiąść wiedzę merytoryczną i właściwe doświadczenie.

Poza udzielaniem wskazówek dotyczących postępowania w konkretnych sprawach, doradcy podatkowi zajmują się również wypełnianiem i składaniem dokumentów, będących formą ewidencji podatkowej, jak np. zeznania i księgi podatkowe. To także doradca odpowiada za poprawne rozliczanie klientów z zobowiązań podatkowych, przez co profesję tę uważa się za zawód zaufania publicznego. Z tego powodu opracowano szereg wymogów formalnych, od których spełnienia zależy możliwość pozostania doradcą.

Według ustawy doradca podatkowy udziela porad, opinii i wyjaśnień dotyczących zobowiązań podatkowych, a swoje usługi kieruje do podatników, płatników i inkasentów. Jest uprawniony do prowadzenia w ich imieniu ksiąg oraz pozostałych ewidencji podatkowych. Posiada też kompetencje pozwalające na przygotowywanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w zakresie ich sporządzenia. Ponadto może reprezentować klientów w postępowaniach dotyczących sądowej kontroli decyzji administracyjnej.

Zawód doradcy podatkowego

Każdego doradcę obowiązują zasady etyki zawodowej, do których należą: bezstronność, rzetelność, uczciwość i tajemnica zawodowa. Tajemnica dotyczy nawet tego doradcy, który nie wykonuje już zawodu. Przedstawiciele profesji nie mogą także reklamować swoich usług. W przypadku niestosowania tych zasad doradcy muszą liczyć się z postępowaniem dyscyplinarnym. Zadaniem wymagającym największej odpowiedzialności, jest dla doradcy podatkowego reprezentowanie klienta przed sądem. Musi wykazać się gruntowną znajomością sprawy oraz wiedzą z zakresu prawa procesowego i materialnego.

Doradztwo podatkowe należy pojmować jako zawód łączący elementy różnych dziedzin. Do jego wykonywania niezbędna jest wiedza teoretyczna, umiejętność właściwego stosowania prawa, a także znajomość zasad księgowości i branż, które reprezentują poszczególni klienci. Od doradców wymaga się również stałego podnoszenia kwalifikacji, co oznacza potrzebę udziału w szkoleniach, kursach i seminariach.
W zamian za gruntowne przygotowanie zawodowe, doradca podatkowy może liczyć na średnie zarobki na poziomie 5200 złotych brutto miesięcznie.

Autor

GIEŁDA CV