Praca w Edukacji

Nauczyciel języków obcych

Nauczyciel języka obcego prowadzi na co dzień zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ucząc języka obcego w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Dba o to by uczniowie nabywali wiedzę oraz umiejętności określone w programie kształcenia ogólnego w danym typie szkoły. Podstawowe zadania:...

Nauczyciel matematyki

Praca matematyka jest pracą niezwykle uniwersalną – możliwości zatrudnienia jest wiele, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wiedza matematyczna jest podstawą dla wielu innych dziedzin życia, dlatego matematycy niejednokrotnie mają wpływ na rozwój społeczny, kulturowy...

Inspektor BHP

Specjalista do spraw BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem stosownego rejestru oraz wyjaśnieniem przyczyn wypadków, które miały miejsce w zakładzie pracy. Ponadto dba on o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania wszystkich...

Instruktor nauki jazdy

Instruktor nauki jazdy to osoba odpowiedzialna za naukę wszystkich zasad praktycznego kierowania samochodem. W trakcie zajęć indywidualnych zajmuje się on pokazywaniem obsługi pojazdu kursantowi, demonstrując mu przy tym funkcje samochodu. Część nauczycielska polega na czuwaniu nad...

Korepetytor

Korepetytor prowadzi dodatkowe zajęcia z danej dziedziny. Swoją pracę wykonuje podczas indywidualnego spotkania w domu ucznia lub podczas zajęć w grupie. Korepetytor poszerza wiedzę ucznia w danym temacie, do tego pomaga mu rozwiązywać prace domowe, a także przygotowuje do zdawania...

Przedszkolanka

Nauczyciel przedszkola to osoba, która zawodowo opiekuje się dziećmi w wieku od 3 do 7 lat. Obecnie nie używa się już określenia "przedszkolanka". Dawniej określenie to funkcjonowało w odniesieniu do absolwentek liceów pedagogicznych. Niegdyś, gdy pracowników z wyższym wykształceniem...

Wykładowca

Wykładowca to pracownik naukowy pracujący na terenie uczelni wyższej, prywatnej lub państwowej. Zajmuje się on pracą dydaktyczną w środowisku studentów. Osoba zatrudniona w tym charakterze prowadzi zajęcia dydaktyczne w oparciu o autorski program nauczania, który obejmuje zagadnienia z...

Tłumacz

Przyszły tłumacz powinien rozpocząć przygotowywania do tego zawodu zanim jeszcze pójdzie na specjalistyczne studia. Dalsza edukacja w zakresie poznawania samego języka oraz kultury danego kraju na studiach filologicznych  jest niezbędna. Zwykle jednak osoba, która decyduje się na taki...

Nauczyciel języka angielskiego

Praca nauczyciela to, wbrew pozorom, raczej ciężki kawałek chleba. Nie wystarczy bowiem posiadanie odpowiedniej wiedzy. Aby nauczać, potrzebny jest talent do przekazywania wiedzy oraz, szczególnie w przypadku pracy z dziećmi czy młodzieżą, odpowiednie podejście i zdolności...