Nauczyciel matematyki

Praca matematyka jest pracą niezwykle uniwersalną – możliwości zatrudnienia jest wiele, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wiedza matematyczna jest podstawą dla wielu innych dziedzin życia, dlatego matematycy niejednokrotnie mają wpływ na rozwój społeczny, kulturowy czy gospodarczy danego kraju. Matematyka wykorzystywana jest m.in. w informatyce, przy konstruowaniu systemów kodowania, tworzeniu planów inwestycyjnych czy w badaniach statystycznych. Dlatego niemal w każdym większym przedsiębiorstwie znaleźć można osobę z wykształceniem matematycznym. Matematyków nie brakuje także w placówkach oświatowych, gdzie mogą się poświęcić pracy dydaktycznej lub naukowej.

Wymagania

Matematyk musi mieć ukończone studia wyższe. Studia na kierunku matematycznym są dostępne zarówno na uniwersytetach, jak i na politechnikach w całej Polsce. W zależności od tego, ile lat trwa nauka i gdzie się odbywa, na zakończenie można uzyskać tytuł inżyniera lub magistra. Zawsze istnieje możliwość dalszego kształcenia – matematyk może zdobywać kolejne stopnie naukowe, jeśli poświęci się pracy badawczej na uczelni.

Praca matematyka

Warunki pracy

Ze względu na to, że matematyk może pracować w wielu różnych zakładach i instytucjach, warunki pracy także nie będą identyczne. Jeśli matematyk zdecyduje się na pracę dydaktyczną, wówczas będzie prowadził lekcje w szkołach, np. w szkole podstawowej, liceum czy technikum. Natomiast jeśli wybierze pracę badawczą, miejscem jego pracy będzie uczelnia, gdzie będzie się zajmował prowadzeniem wykładów oraz realizacją własnych badań i ich opracowywaniem. Jeszcze inaczej będzie wyglądała praca matematyka, jeśli zostanie zatrudniony w firmie prywatnej – tam możliwości jest bardzo wiele, a warunki pracy zależeć będą od zajmowanego konkretnie stanowiska.

Możliwości zatrudnienia

Pracę dla absolwentów studiów matematycznych oferują różnorodne placówki. Wśród nich wymienić można m.in. szkoły podstawowe, zawodowe, licea, uczelnie wyższe (zarówno uniwersytety, jak i politechniki), przedsiębiorstwa prywatne i publiczne a także różnego rodzaju instytucje państwowe.

Zarobki

Zarobki matematyka mogą być bardzo zróżnicowane. Wszystko zależy od zajmowanego przez niego stanowiska. Najczęściej matematyk pracujący jako nauczyciel w liceum otrzymuje miesięcznie wypłatę w wysokości około 2000 - 2700 zł. Kwota ta może znacznie wzrosnąć w przypadku osób zatrudnionych w większych firmach czy korporacjach i zajmujących się np. analizą danych statystycznych.

Autor

GIEŁDA CV