Korepetytor

Korepetytor prowadzi dodatkowe zajęcia z danej dziedziny. Swoją pracę wykonuje podczas indywidualnego spotkania w domu ucznia lub podczas zajęć w grupie. Korepetytor poszerza wiedzę ucznia w danym temacie, do tego pomaga mu rozwiązywać prace domowe, a także przygotowuje do zdawania egzaminów.

WYMAGANIA

Przede wszystkim potrzebna jest rozległa wiedza teoretyczna z danej dziedziny. Korepetytor powinien ukończyć kierunek studiów pokrewny z przedmiotem, jakiego naucza. Dla zwiększenia efektywności prowadzonych zajęć powinien on także znać podstawy nauczania i dydaktyki, mieć pewne pojęcie w temacie psychologii oraz technik zapamiętywania materiału. Lepszy kontakt z uczniami zapewni natomiast dobrze rozwinięta komunikatywność, cierpliwość i doświadczenie w przekazywaniu wiedzy.

WYMIAR PRACY

Pracę korepetytora wyróżnia duża samodzielność w dopasowywaniu grafiku. Zwykle jednak musi on pracować wtedy, kiedy inni mają wolne: po godzinach zajęć w szkole, uczelni lub poza tygodniem roboczym. Korepetytor udziela więc lekcji głównie popołudniami, wieczorami i w dni wolne. Wiele zależy od tego, czy to on dojeżdża do ucznia, czy też spotkanie odbywa się w domu korepetytora.

Udzielanie korepetycji

ZATRUDNIENIE

Korepetytor pracuje w zależności od tego, jaki jest popyt na prowadzone przez niego lekcje. Chęć zatrudnienia korepetytora wykazują przede wszystkim uczniowie, którzy chcą polepszyć swą wiedzę z danego przedmiotu lub mają na celu przygotowanie się do trudnego egzaminu. Korepetycje interesują również dorosłych dążących do poprawienia swoich kompetencji zawodowych (np. nauka języka). Korepetytor prowadzi własną działalność gospodarczą lub za pośrednictwem firm edukacyjnych.

WYNAGRODZENIE

Zarobki są zależne od stawki, jaką korepetytor pobiera za godzinę, od ilości tychże godzin, a także kosztów dodatkowych (jak dojazd czy dodatkowe materiały). Praca korepetytora może być również traktowana jako dodatek do prowadzenia innej aktywności zawodowej.

Autor

GIEŁDA CV