Przedszkolanka

Nauczyciel przedszkola to osoba, która zawodowo opiekuje się dziećmi w wieku od 3 do 7 lat. Obecnie nie używa się już określenia "przedszkolanka". Dawniej określenie to funkcjonowało w odniesieniu do absolwentek liceów pedagogicznych. Niegdyś, gdy pracowników z wyższym wykształceniem brakowało -właśnie takie osoby zatrudniano. Nauczyciel wychowania przedszkolnego ma za zadanie przede wszystkim przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole. Dlatego zadaniem takiego nauczyciela jest rozwinięcie w dzieciach szeroko pojętej dojrzałości szkolnej.

Do obowiązków nauczyciela w przedszkolu należy prowadzenie zajęć z profilaktyki zdrowotnej i wychowania w zdrowiu (ćwiczenia, zabawy ruchowe), zajęć z wychowania umysłowego, technicznego, estetycznego, moralno-społecznego. Stanowisko pracy jest stanowiskiem samodzielnym, choć grupa może mieć dwóch wychowawców.

Podstawową cechą nauczyciela w przedszkolu powinna być łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi. Powinien także być cierpliwy, opanowany, spostrzegawczy, mieć wysoką podzielność uwagi i nie mieć problemów z koncentracją. Nie zaszkodzi również dobra pamięć czy umiejętność wysławiania się tak, by dzieci mogły zrozumieć. Przydatne są też wszelkiego rodzaju umiejętności artystyczne czy wysoki poziom kreatywności. Nauczyciel w przedszkolu całą swoją postawą powinien reprezentować pewien wzór. W końcu dzieci będą uczyć się zachowań również od niego.

Jak zostać nauczycielem przedszkola

Dawniej w przedszkolach pracowali ludzie, którzy ukończyli licea pedagogiczne lub uczęszczały do studium nauczycielskiego. W dzisiejszych czasach w przedszkolach zatrudniani są absolwenci szkół wyższych i uniwersytetów, a także kolegiów nauczycielskich. Warunkiem jest ukończenie studiów pedagogicznych. Mimo że zawód jest mocno sfeminizowany, nie ma żadnych przeciwwskazań względem mężczyzn. Również wiek nie stanowi tutaj żadnej przeszkody. Najważniejsze jest odpowiednie wykształcenie.

Nauczyciel w przedszkolu

Karta Nauczyciela

W Karcie Nauczyciela określony tygodniowy czas pracy, którą może wykonywać nauczyciel w przedszkolu. Różni się on w zależności od wieku dzieci i zamyka w granicach 22 bądź 25 godzin tygodniowo, co daje średnią w granicach pięciu godzin dziennie, w systemie zmianowym. Jeżeli zaś chodzi o przedszkola prywatne to praca nauczyciela trwa około ośmiu godzin dziennie.

Nie ma żadnych przeciwwskazań względem miejsca pracy nauczyciela przedszkolnego. Może pracować zarówno w placówce publicznej, jak i prywatnej, a także założyć swoje własne przedszkole.
Do pracy w przedszkolu nie przyjmuje się osób niepełnosprawnych ani osób z wadami słuchu lub wymowy. Kandydat do pracy na tym stanowisku musi odznaczać się nienagannym zdrowiem.

Zarobki nauczyciela przedszkola

Zarobki nauczycieli w przedszkolach nie należą do najwyższych. Pensja miesięczna stażysty w przedszkolu publicznym to około 1400 zł brutto. Pensja wzrasta wraz z kolejnymi stopniami rozwoju zawodowego nauczyciela. Oczywiście w przedszkolach prywatnych nauczyciel może liczyć na stosownie wyższą pensję.

Autor

GIEŁDA CV