Tłumacz

Przyszły tłumacz powinien rozpocząć przygotowywania do tego zawodu zanim jeszcze pójdzie na specjalistyczne studia. Dalsza edukacja w zakresie poznawania samego języka oraz kultury danego kraju na studiach filologicznych  jest niezbędna. Zwykle jednak osoba, która decyduje się na taki kierunek już wcześniej ukończyła przynajmniej podstawowe kursy językowe dające podstawę do dalszej nauki oraz wzbogacające to, czego można niekiedy nauczyć się w zwykłej szkole.

Tłumacz musi perfekcyjnie opanować przynajmniej jeden język obcy, co zwykle musi być potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Niezbędna jest również doskonała znajomość języka polskiego. Chcąc być tłumaczem przysięgłym konieczne jest również zdanie specjalnego egzaminu oraz trzeba posiadać zaświadczenie o niekaralności. Stanowisko tłumacza, podobnie jak w przypadku wielu innych prac umysłowych, wymaga ciągłego dokształcania się.

Jak wygląda praca tłumacza?

Tłumacz zazwyczaj podejmuje się tłumaczenia tekstów z języków obcych na język polski lub odwrotnie. Tłumacz może tłumaczyć również czyjąś wypowiedź jeszcze w trakcie jej trwania. W przypadku tłumacza przysięgłego, tłumaczone teksty są zazwyczaj aktami prawnymi lub innymi urzędowymi dokumentami. Osoba na stanowisku tłumacza przysięgłego musi nie tylko doskonale przekładać teksty, ale także znać stosowaną w nich terminologię. Tłumacz może znaleźć zatrudnienie w firmie, ale może działać również jako wolny strzelec, czyli tak zwany freelancer.

Praca tłumacza

Ścieżka kariery tłumacza

To, ile będzie zarabiał tłumacz, zależy zwykle od tego, jaki język obcy zna. W przypadku standardowych języków europejskich zarobki mogą być niższe, ponieważ istnieje wiele osób, które potrafią tłumaczyć teksty na podobnym poziomie. Języki mniej standardowe, takie jak arabski czy chiński, są zazwyczaj rzadziej wybierane przez przyszłych tłumaczy. Dlatego też w takim przypadku tłumacze mogą być rzadziej poszukiwani, ale jeśli są potrzebni mogą liczyć na wyższe zarobki. Takie języki jak arabski, chiński czy węgierski są obecnie bardzo pożądane, ponieważ z tymi krajami zawiera się nowe kontakty handlowe. Dzięki temu tłumacze na tego typu zleceniach mogą zarobić więcej niż 3-5 tysięcy złotych brutto.

Ile zarabia tłumacz?

Tłumacz może mieć pensję różnej wysokości. Zależy to między innymi od tego, czy decyduje się on pracować na etacie w firmie, czy też woli samodzielną działalność. Początkowe zarobki tłumacza to jednak około 3000 złotych brutto.

Autor

GIEŁDA CV