Wykładowca

Wykładowca to pracownik naukowy pracujący na terenie uczelni wyższej, prywatnej lub państwowej. Zajmuje się on pracą dydaktyczną w środowisku studentów. Osoba zatrudniona w tym charakterze prowadzi zajęcia dydaktyczne w oparciu o autorski program nauczania, który obejmuje zagadnienia z danej dziedziny naukowej. Postępy czynione przez studentów weryfikuje regularnie na podstawie sprawdzianów wiedzy oraz końcowych kolokwiów czy egzaminów. Skutkują one wpisem w indeksie. Ponadto wykładowca doskonali także swoją wiedzę przygotowując prace naukowe oraz uczestnicząc w konferencjach i wykładach różnego rodzaju.

WYMAGANIA

Wykładowcą może zostać osoba z wyższym wykształceniem, która kontynuuje ścieżkę rozwoju naukowego na uczelni wyższej, co skutkuje zdobywaniem przez nią kolejnych stopni  naukowych. Wykładowcami powinny zostawać osoby posiadające zdolności dydaktyczne, cierpliwość oraz zaangażowanie potrzebne do efektywnego przekazywania wiedzy innym. Wykładowcy muszą też posiadać umiejętność samodzielnej organizacji czasu i stanowiska pracy.

Praca wykładowca

WARUNKI PRACY

Wykładowca pełni swoje obowiązki zawodowe na terenie uczelni wyższej publicznej bądź prywatnej, organizuje własny program nauczania, grafik zajęć, a także formy zaliczania prowadzonych przez siebie przedmiotów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają w tym przypadku  przede wszystkim wydziały wyższych uczelni publicznych i prywatnych, instytuty naukowe i wiele innych.

ZAROBKI

Zarobki wykładowcy (pracownika naukowe) są w dużej mierze uzależnione od wymiaru godzin, posiadanego stopnia naukowego oraz  wielu innych czynników - rozpoczynają się najczęściej od 2500 złotych brutto miesięcznie i wraz z innymi  dochodami (pozauczelnianymi)mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych w skali miesiąca.

Autor

GIEŁDA CV