Instruktor nauki jazdy

Instruktor nauki jazdy to osoba odpowiedzialna za naukę wszystkich zasad praktycznego kierowania samochodem. W trakcie zajęć indywidualnych zajmuje się on pokazywaniem obsługi pojazdu kursantowi, demonstrując mu przy tym funkcje samochodu. Część nauczycielska polega na czuwaniu nad kursantem podczas jazdy na placu manewrowym lub na drodze publicznej, co pozwala utrwalić praktyczną umiejętność prowadzenia pojazdu.

Zajęcia odbywają się przy użyciu specjalnie przystosowanego pojazdu szkoleniowego. Z drugiej strony, instruktor może też prowadzić zajęcia z dziedziny teorii, w tym wykłady, lekcje, szkolenia. W trakcie nich objaśnia przepisy ruchu drogowego i pokazuje ich przykładowe wykorzystanie podczas jazdy samochodem. Najwięcej pracy mają ci instruktorzy, którzy zajmują się szkoleniem kierowców do zdawania prawa jazdy kategorii B.

Jakie są zarobki w zawodzie?

Instruktor jazdy ma dwie możliwości: nauczać innych za pośrednictwem ośrodku szkoleniowego lub prowadzić działalność na własną rękę. W pierwszym przypadku może liczyć na średnie zarobki w wysokości 1500-2000 złotych netto, przy czym premie uznaniowe zależą od tego, jaki jest jego współczynnik osób zdających. Jeżeli natomiast zdecyduje się na prowadzenie własnej działalności, to jego zarobki wzrosną (ok. 30-45 złotych za godzinę jazdy), jednak wtedy musi on zająć się kwestiami prawnymi, ubezpieczeniem, zakupem pojazdów, a także ich regularnymi przeglądami.

Nauka jazdy

Wymagania do pracy w zawodzie

Przyszły instruktor jazdy musi ukończyć edukację co najmniej na średnim poziomie. Do tego powinien posiadać 3-letnie doświadczenie w poruszaniu się pojazdem, który ma mu potem pomóc w szkoleniu. Do pracy niezbędne jest też oświadczenie od lekarza potwierdzającego dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

Kolejny wymóg to zdanie kursu kwalifikacyjnego w specjalnym oddziale, który otrzymał upoważnienie od wojewody, a następnie zdanie egzaminu zawodowego przed specjalną komisją. Instruktor nie może posiadać wyroku sądowego lub zaskarżenia od kolegium, które oskarżałoby go o popełnienie przestępstwa w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do wykonywania zawodu potrzebny jest także wpis do ewidencji instruktorów.

Nauka polega na zaznajamianiu kandydata z przepisami ruchu drogowego oraz sposobu poruszania pojazdem. Do tego kursanci uczęszczają na zajęcia ze sposobów nauczania, prawa ruchu na drodze, bezpieczeństwa oraz psychologii. Wiedza teoretyczna zostaje wykorzystana w trakcie praktyki jako instruktor.

W ewidencji szkolnictwa instruktor jest wpisany do grupy Techników i innego personelu, a także do listy Nauczycieli Praktycznej Nauki Zawodu i Instruktorów. Za prowadzenie ewidencji instruktorów odpowiada starosta, który to nadaje im numery uprawnień, przyznaje również legitymacje, a także zawiadamia Ministra Transportu.

Autor

GIEŁDA CV