Inspektor BHP

Specjalista do spraw BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem stosownego rejestru oraz wyjaśnieniem przyczyn wypadków, które miały miejsce w zakładzie pracy. Ponadto dba on o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania wszystkich zasad BHP Specjalista BHP prowadzi też szkolenia dla pracowników zakładów pracy. Za ich pomocą przygotowuje kadrę do bezpiecznego wykonywania swoich czynności zawodowych. W ten sposób minimalizuje ryzyko wystąpienia wypadków. Specjalista BHP przygotowuje również analizy i raporty.

Warto wiedzieć, że zakres uprawnień i zadań służby BHP jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jaki powinien być spec­jal­ista BHP? Jakie są predys­pozy­cje spec­jal­isty BHP?

Specjalista BHP powinien posiadać odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do wykonywania tego zawodu. Powinien więc znać obowiązujące obecnie prawo i nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Duże znaczenie mają też umiejętności interpersonalne oraz dobra organizacja pracy. Przydaje się też znajomość języka angielskiego.

Inspektor bezpieczeństwa pracy

Jak zostać spec­jal­istą  BHP? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać spec­jal­istą ds. BHP?

Spec­jal­ista ds. BHP może pra­cować m.in. jako:

inspektor i starszy inspektor,

specjalista u starszy specjalista,

główny specjalista.

Aby uzyskać dwa pierwsze stopnie wystarczy posiadać wykształcenie technika BHP, które uzyskać można w szkle średniej bądź w placówkach policealnych. Wówczas nie ma jednak możliwości awansu. Osoby, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą i awansować muszą ukończyć już studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa lub BHP.

Ile zara­bia spec­jal­ista BHP? Jak wyglądają zarobki spec­jal­isty ds. BHP?

Zarobki specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zależą oczywiście od miejsca pracy, zajmowanego stanowiska oraz stażu. Zwykle wynagrodzenia to waha się od kwoty 1500 zł netto do nawet kilkunastu tysięcy netto w skali miesiąca. Więk­szość pen­sji mieści się jednak w przedziale 2500 – 5000 zł.

Autor

GIEŁDA CV