Operator Wózka Widłowego

Operatorzy wózków widłowych to osoby, których głównym zadaniem jest obsługa przemysłowych wózków przeznaczonych do krótkotrwałego przewożenia towarów.

Wózek widłowy zazwyczaj steruje się przy zastosowaniu pedałów i dźwigni. Operator pojazdu wykorzystuje podnośnik (z reguły w formie platformy lub wideł) do podnoszenia ładunku i przewożenia go do określonej lokalizacji. Wózki widłowe stosuje się do transportu bliskiego. Po przewiezieniu towaru kierowca układa go w stosy. Oprócz obsługi przemysłowego wózka widłowego operator może również odpowiadać za takie czynności, jak inwentaryzacja oraz ważenie i rejestrowanie towarów.

Wymogi na operatora wózka widłowego

Ważną czynnością realizowaną przez operatora wózka jest bieżąca konserwacja swojej maszyny. W tym zakresie wykonuje on takie zabiegi, jak smarowanie, ładowanie akumulatora, uzupełnianie paliwa lub zakładanie nowej butli z gazem. Praca na stanowisku Operatora Wózka Widłowego przeznaczona jest dla osób legitymujących się minimum wykształceniem zawodowym (najlepiej średnim) i posiadających ukończony kurs dający uprawnienia na kierowanie wózkami jezdniowymi akumulatorowymi, spalinowymi oraz gazowymi, jak i kurs „bezpieczna obsługa” uprawniający do bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózku jezdniowym z napędem silnikowym. Oprócz tego od pracownika wymaga się posiadania takich cech, jak dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, gotowość na wyzwania oraz chęci do podejmowania intensywnych czynności zawodowych.

Praca operatora wózka widłowego

Obowiązki operatora wózka widłowego

Operator wózka widłowego pracuje w pomieszczeniu zamkniętym, noszącym cechy magazynu, składowiska, czy fabryki. W wielu firmach miejscem pracy jest otwarta przestrzeń, która podlega zmiennym warunkom atmosferycznym. Stąd też pracownik na stanowisku operatora wózka widłowego może być narażony na zmienną temperaturę, deszcz i wiatr. Praca odbywa się w systemie ośmiogodzinnym lub zmianowym. Stanowisko ma charakter samodzielny i podlega nadzorowi. Pracując na tym stanowisku należy być świadomym występowania różnorodnych zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania pojazdu.

Nadmierne obciążenie czy niewłaściwe rozmieszczenie ładunku może prowadzić do przewrócenia wózka i przygniecenia operatora przez towar. Charakter pracy zmusza pracownika do przebywania w ciągu kilku godzin w wymuszonej pozycji ciała, co może być przyczyną bólów określonych części ciała (pleców, ramion, rąk). Operator wózka widłowego jest oprócz tego narażony na uszkodzenie słuchu przez obecność hałasu podczas obsługi sprzętu.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Operator Wózka Widłowego może znaleźć zatrudnienie, np.: we wszelakich magazynach przemysłowych, wypożyczalniach, hurtowniach, składach, w przemyśle ciężkim, przemyśle metalowym czy elektronicznym.

ZAROBKI

Wynagrodzenie pracownika na tym stanowisku wynosi w granicach od 1,300 zł do 3,000 zł.

Autor

GIEŁDA CV