Murarz

Murarz jest zawodem, który kwalifikuje się do pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym. Murarz zajmuje się między innymi wznoszeniem nowych obiektów, remontowaniem obiektów, które już istnieją oraz odbudowuje czy też przebudowuje budynki. Jednocześnie posługuje się różnorodnymi narzędziami, materiałami, ale przede wszystkim własnymi rękoma.

Osoba, która piastuje to stanowisko zajmuje się murowaniem murów prostych, fundamentów, ścian działowych, ścian nośnych warstwowych z różnych budowlanych materiałów. Wśród tychże materiałów znajdują się: kamień, cegła, elementy gipsowe, elementy betonowe oraz inne materiały. Murarz stosuje odpowiednie spoiny oraz wiązania.

W czasie murowania murarz także musi posługiwać się podstawowymi narzędziami. Wśród tych narzędzi można wyróżnić pacę do wygładzania oraz wyrównywania zaprawy, kielnię do rozprowadzania oraz nakładania zaprawy, młotek murarski oraz masę innych narzędzi. Do zadań murarza także należy murowanie kanałów wentylacyjnych i dymowych, wykonywanie otworów drzwiowych i okiennych, wykonywanie filarów, łuków, schodów, nadproży czy też stropów. Murarz przygotowuje także zbrojenia. Dodatkowo murarz zajmuje się wykonywaniem różnorodnych prac izolacyjnych w obiektach remontowanych, fundamentach czy też konstrukcjach ścian.

Jak zostać murarzem?

Zakres obowiązków murarza

zajmowanie się wykonywaniem murów nośnych

zajmowanie się wykonywaniem działowych ścianek

zajmowanie się wykonywaniem murów zbrojnych, fundamentów, stropów, nadproży, sklepień łukowych oraz stropów gęsto żebrowych

zajmowanie się wykonywaniem robót murarskich określanych jako roboty pomocnicze

zajmowanie się wykonywaniem tak zwanych robót towarzyszących.

Wymagania

Kwalifikacje podstawowe przyszły murarz uzyskuje w szkołach zawodowych zasadniczych oczywiście o profilach budowlanych. Oświatowe placówki w większości miast posiadają właśnie kształcenie w tym właśnie kierunku. Najbardziej cenione jest podsiadanie zaliczonych egzaminów, które kwalifikują na mistrza murarstwa czy też na czeladnika. Praca murarza jest pracą trudną, której towarzyszą bardzo trudne warunki. W związku z tym murarz jest zawodem typowo męskim. Murarzami są zdecydowanie mężczyźni silni, z dużą fizyczną odpornością oraz dobrym zdrowiem.

Zawód jakim jest murarz wymaga wytrwałości, dokładności oraz cierpliwości. Za dobrego murarza uznaje się murarza, który na placu budowy zajmie się pracami od samych fundamentów, aż po dach.

Zarobki

Murarze są zwykle wynagradzania w systemie godzinowym, akordowym oraz dniówkowo-zadaniowym.

Autor

GIEŁDA CV