Geodeta

Geodezja to jedna z dziedzin nauki. Można podzielić ją na geodezję wyższą oraz niższą. Pierwsza z nich zajmuje się przede wszystkim badaniem wymiarów ziemskiego globu. Druga jest wykorzystywana do oznaczania punktów na mniejszych przestrzeniach, co może pomóc w zakresie badań geodezji wyższej. Geodezja niższa jest wykorzystywana także w zakresie tworzenia map. Pod tym względem geodezja jest wykorzystaniem geometrii do celów praktycznych, często niezbędnych w codziennym życiu.

Stanowiska pracy w geodezji to przede wszystkim:

asystenci geodety (pomiarowi) oraz właściwi geodeci. Właściwy geodeta musi zwykle posiadać odpowiednie uprawnienia. W innym przypadku również może pełnić funkcję właściwego geodety, jednak pod nadzorem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia.

Wykształcenie Geodety

Geodetą można nazwać zarówno osobę, która ukończyła technikum geodezyjne, jak i absolwenta kierunku geodezja i kartografia na poziomie pierwszym lub drugim. By zdobyć uprawnienia niezbędne, by być samodzielnym geodetą właściwym, konieczne jest podejście do egzaminu. Aby to zrobić, osoba z wykształceniem wyższym musi posiadać trzyletnie doświadczenie zawodowe, natomiast osoba o wykształceniu technicznym – sześcioletnie.

Jak pracuje geodeta?

Rynek pracy

Geodeta może szukać pracy lub praktyki zarówno w firmach zajmujących się geodezją, jak i w przedsiębiorstwach budowlanych. Również w wielu samorządach można znaleźć stanowiska pracy dla osób wykształconych w tym kierunku. Geodeci są także poszukiwani w wydawnictwach kartograficznych i wszędzie tam, gdzie niezbędną umiejętnością jest sporządzanie map.

Ile zarabia Geodeta?

Wysokość pensji geodety zależy od tego, czy posiada on uprawnienia do bycia samodzielnym geodetą właściwym. Różnica w wynagrodzeniu pracownika uprawnionego, a tym, który takich dokumentów nie posiada, wynosi nawet siedem tysięcy złotych. Początkowa pensja w przypadku geodety nieuprawnionego to około 2000 złotych.

Czego wymaga się od Geodety?

Pracodawcy wymagają od geodety znajomości programu AutoCAD, obsługi urządzeń geodezyjnych niezbędnych między innymi do wyznaczania granic terenu oraz znajomości prawa geodezyjnego. Niezbędne są również uprawnienia, które pozwalają danej osobie wykonywać zawód geodety.

Autor

GIEŁDA CV