Dekarz

Dekarstwo to zawód polegający na wykonywaniu i naprawie dachów. Dekarz także instaluje, konserwuje oraz remontuje urządzenia do odprowadzania wody. Do prac tych wykorzystuje zarówno maszyny dekarskie, jak i ślusarskie oraz murarskie. Zadaniem dekarza jest też montaż włazów, świetlików, okien dachowych  i innych elementów znajdujących się w obrębie dachu.

Do obowiązków dekarza należy wykonanie poszycia dachowego – więźbę dachową wykonuje cieśla lub monter. Prace dekarskie na zewnątrz budynków wykonywane są zazwyczaj od wiosny do jesieni, natomiast w okresie zimy wykonywane są elementy, które będą użyte w sezonie.

Zawód dekarza należy do niezwykle niebezpiecznych. Dotyczy to zarówno pracy na dachu, gdzie czynniki niekorzystne to przede wszystkim wysokość oraz warunki atmosferyczne, jak również pracy w warsztacie, gdzie pracownik narażony jest na nadmierny hałas.

Czym się zajmuje dekarz?

Zakres obowiązków osoby pracującej na stanowisku dekarza różni się w zależności od miejsca pracy i rodzaju dachu, ale zazwyczaj obejmuje:

ustalenie zakresu prac

przygotowanie niezbędnych materiałów, maszyn oraz urządzeń

ocena jakości materiałów oraz prefabrykatów 

przeprowadzenie opomiarowania

wykonanie pokrycia dachowego

wykonanie izolacji

obróbka, w tym odróbka blachą

montaż orynnowania

rozliczenie wykonanych zadań

Jak zostać dekarzem?

Wymagania do pracy w zawodzie dekarza

Niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu zdobywa się albo w szkole zawodowej lub technicznej lub też na kursach zawodowych. Przebieg kariery w zawodzie rozpoczyna się pracą na stanowisku pomocnika dekarza, która polega na wykonywaniu nieskomplikowanych czynności, jak sprzątanie, przygotowywanie miejsca pracy czy dostarczanie materiałów i urządzeń na miejsce pracy. Po trzech latach można podejść do egzaminu na czeladnika zawodu.

Do pożądanych cech osoby aspirującej do zawodu dekarza należą siła, sprawność, umiejętności manualne, orientacja przestrzenna, dokładność oraz refleks. Do przeciwwskazań należy zaliczyć wady wzroku oraz zaburzenia równowagi.

Płace w branży dekarskiej

W polskich warunkach dekarz otrzymuje wynagrodzenie na poziomie średniej pensji krajowej. W ostatnich latach nastąpił wzrost zarobków, co można tłumaczyć większym popytem na specjalistów w tej specjalności wywołanym głównie emigracją zarobkową. W krajach zachodnich zarobki w zawodzie dekarza są wyższe niż w Polsce.

Autor

GIEŁDA CV