Kierownik robót budowlanych

Kierownik robót budowlanych jest odpowiedzialny nie tylko za przestrzeganie prawa budowlanego, ale przede wszystkim za koordynowanie robót budowlanych zgodnie z przyjętymi zasadami. Oprócz tego ważnymi czynnościami będącymi w zakresie jego kompetencji jest rozdzielanie zadań pracownikom i nadzorowanie czynności podejmowanych przez podwykonawców.

Zatrudnienie na stanowisku kierownika robót budowlanych wiąże się również z nadzorowaniem terminowości wykonywanych prac oraz realizacją budowy zgodnie z harmonogramem i ustalonym wcześniej budżetem. Nierzadko kierownik odpowiada również za prowadzenie rozliczeń materiałów, sprzętu czy wykonanej pracy.

Zakres obowiązków kierownika robót budowlanych:

nadzór i kierowanie grupą pracowników

umiejętność prawidłowej analizy dokumentacji technicznej

organizacja i koordynacja przebiegu prac budowlanych

prowadzenie rozliczeń materiałów, maszyn, sprzętu i robocizny

nadzór nad zadaniami realizowanymi przez podwykonawców

wycenianie prac budowlanych, opracowywanie założeń finansowych

opracowywanie dokumentacji po zakończeniu budowy

Kierownik budowy

Wymagania

Od pracownika na stanowisku kierownika robót budowlanych wymaga się posiadania wykształcenia minimum średniego i uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń związanych z ze specjalnością konstrukcyjno-budowlaną. Niewątpliwym atutem jest posiadanie wykształcenia wyższego budowlanego. Najważniejszym wymaganiem będzie jednak doświadczenie w branży budowlanej. Jest ono niezbędne przy podjęciu pracy na stanowisku kierownika. Nierzadko od takich osób wymaga się również posiadania prawa jazdy kategorii B i znajomości aktualnego prawa budowlanego.

Kierownik robót budowlanych powinien cechować się komunikatywnością i umiejętnością pracowania w zespole. Charakter jego pracy sprawia, że pracuje on pod presją czasu i może być podatny na sytuacje stresowe. Stąd też od takiej osoby wymaga się, by umiała ona zarządzać grupą pracowników, posiadała zdolności organizacyjne i była zawsze nastawiona na osiągnięcie postawionego wcześniej celu, jakim jest z reguły rzetelne i terminowe wykonanie danego zlecenia.

Zarobki kierownika robót budowlanych mieszczą się w przedziale 3-5 tys. zł. 

Autor

GIEŁDA CV