Kierownik Brygadzista

Brygadzista to osoba, która sprawuje dozór nad zespołem zatrudnionych w danym zakładzie ludzi. Ta profesja obecna jest w wielu branżach, między innymi w budownictwie. Praca odbywa się zarówno w zakładzie pracy jak i w terenie. Zadaniem brygadzisty jest przydzielanie obowiązków oraz stała kontrola nad ich wykonywaniem. Z tego względu, osoba zatrudniona na tym stanowisku, powinna mieć predyspozycje do zarządzania innymi i posiadać umiejętność komunikowania się z podwładnymi. 

Zakres obowiązków brygadzisty:

- zarządzanie grupą podwładnych - rozdzielanie zadań, kontrola,

- kooperacja ze szczeblem kierowniczym,

- nadzór nad powierzonym mieniem zakładu,

- sprawowanie kontroli nad produkcją,

- piecza nad dokumentacją firmy,

- dbałość o respektowanie przepisów BHP,

- udzielanie pomocy pracownikom.

Nadzór na budowie

Warunki pracy

Miejscem pracy brygadzisty jest przedsiębiorstwo, w którym pracuje oraz praca w wyznaczonych obszarach. Najczęściej jest to praca dwuzmianowa. Ten rodzaj zatrudnienia wiąże się z różnym stopniem nasilenia kontaktów międzyludzkich. Istnieje możliwość rozwoju zawodowego - kursy, szkolenia.

Perspektywa zatrudnienia

Stanowisko brygadzisty jest dostępne we wszystkich zakładach pracy, w których wymagana jest kontrola nad pracownikami (np. w budownictwie).

Wysokość pensji

Wysokość wynagrodzenia brygadzisty jest uzależniona od stopnia odpowiedzialności, jaką ponosi oraz renomy firmy. W dużym przedsiębiorstwie pensja waha się w granicach 2000-3700 zł.

Autor

GIEŁDA CV