Tynkarz

Tynkarz to osoba, która pracuje na co dzień przy remontach i budowach, nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz budynków. Zajmuje się na co dzień wykonywaniem tynków, nakładaniem różnego rodzaju warstw tynkarskich oraz nakładaniem tynków suchych, w tym płyt gipsowych z różnych zapraw na ścianach czy stropach budynków. Tynkarz wykorzystuje w tym czasie narzędzia ręczne, a także sprzęt pomocniczy, maszyny tynkarskie czy urządzenia do przygotowywania zapraw i transportu materiałów na plac budowy.

Czym się zajmuje tynkarz?

przygotowywanie różnego rodzaju podłoży pod tynk,

analizowani rysunków technicznych i planów robót tynkarskich,

przygotowywanie zapraw tynkarskich,

wykonywania, naprawa i konserwacja tynków,

obsługiwanie maszyn i narzędzi tynkarskich,

organizowanie stanowiska pracy tynkarza zgodnie z podstawowymi zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej,

organizowanie transportu materiałów na budowie.

Obowiązki tynkarza

Wymagania

Osoba zatrudniona na stanowisku tynkarza musi posiadać wykształcenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu budownictwa. Prostsze prace tynkarskie mogą być wykonywane także przez osoby, które zawód ten opanowały jedynie na drodze przyuczenia. Tynkarz powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu składników tynkarskich (piasek, wapno, kruszywo, gips, barwniki), ich dozowania oraz barwienia i dobierania odpowiedniej kolorystyki zapraw i to mimo rosnącej popularności tynków gotowych.

Z kolei wśród wymagań zdrowotnych i psychofizycznych należy wymienić dobry stan zdrowia (w tym również brak zaburzeń zmysłu równowagi), odporność na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych i posiadanie odpowiednio dużej cierpliwości.

Zarobki

Wysokość zarobków osób zatrudnionych na stanowisku tynkarza uzależniona jest oczywiście od miejsca wykonywania zawodu. Tynkarze są zazwyczaj lepiej opłacani za granicą. W Polsce  średnie wynagrodzenie kształtuje się, w zależności od miejsca zatrudnienia, doświadczenia i umiejętności, na poziomie około 2000 zł – 4000 zł brutto.

Autor

GIEŁDA CV