Glazurnik

Glazurnik to profesja, w której główną czynnością jest okładanie ścian płytkami ceramicznymi, szklanymi, klinkierowymi, terakotą, lastriko lub innymi materiałami przewidzianymi w danym projekcie. Do innych zadań glazurnika może należeć odnawianie powierzchni ścian wyłożonych uprzednio płytkami. W tym zawodzie praca może odbywać się w sposób indywidualny lub zespołowo. Samodzielnie glazurnik wykonuje również drobne prace murarskie czy tynkarskie, bez których układanie płytek jest z reguły niemożliwe.

Rozpoczęcie właściwej pracy glazurnika poprzedzone jest weryfikacją powierzchni ściany i nanoszeniem wymaganych poprawek pozwalających na usunięcie wszelkich nierówności i ruchomego tynku. Po przygotowaniu podłoża glazurnik może przystąpić do układania kafelek. W tej czynności wymagana jest duża dokładność i precyzja. Bez tych umiejętności praca glazurnika nie będzie przynosiła pożądanych efektów.

Praca glazurnika zdominowana jest przez czynności typowo ruchowe, polegające na chodzeniu, noszeniu, staniu oraz przenoszeniu potrzebnych materiałów budowlanych. Wszelakie czynności podczas kafelkowania wykonywane są z reguły w niewygodnej pozycji. Podczas układania elewacji budynku glazurnik pracuje na rusztowaniu mając ograniczoną powierzchnię poruszania się.

WARUNKI PRACY

Glazurnik wykonuje swoją pracę nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na zewnątrz budynku (wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba i możliwość układania glazury). Charakter pracy naraża go na zmiany temperatury oraz przebywanie w środowisku zanieczyszczonym pyłami, szczególnie tymi, które powstają podczas cięcia i szlifowania płytek. Glazurnicy są wobec tego bardziej narażeni na ryzyko zapadnięcia na chorobę górnych dróg oddechowych.

Pracując indywidualnie i samodzielnie glazurnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czynności. Gdy przyjdzie mu pracować w zespole budowlańców, może wówczas liczyć na częste kontakty z innymi ludźmi. W przeciwnym wypadku narażony jest na pracę niemalże w samotności. Jednakże wówczas jego praca pilnowana jest przez samego zleceniodawcę.

Godziny pracy w zawodzie glazurnika są stosunkowo trudne do jednoznacznego określenia. Nierzadko bywają one ruchome w zależności od realizowanego zlecenia i terminu oddania danej roboty. Godziny pracy uzależnione są również od warunków atmosferycznych, szczególnie gdy określone czynności wykonywane są na zewnątrz budynku. W sytuacji, gdy glazurnik wykonuje czynności zawodowe w ramach własnej działalności gospodarczej, wówczas sam wyznacza sobie czas pracy. Niezależnie od formy zatrudnienia może on pracować nie tylko w weekendy, ale również i w dni wolne od pracy.

Praca glazurnika

WYMAGANIA

Istotnym wymaganiem w zawodzie glazurnika jest wysoka sprawność manualna i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Od glazurnika wymaga się również dobrej umiejętności rozróżniania barw i posiadania rozwiniętego zmysłu estetycznego. Pracując na rusztowaniach nie można posiadać lęku wysokości i braku zmysłu równowagi. Glazurnik powinien być wytrzymały fizycznie na długotrwałe obciążenia, a do swojej pracy wymagane jest, by podchodził w sposób dokładny, precyzyjny i rzetelny. Pożądanymi cechami w zawodzie glazurnika są również takie cechy, jak cierpliwość, zdolność koncentracji oraz brak znużenia wykonywaniem monotonnej pracy.

Pracę glazurnika zalicza się do kategorii ciężkich, stąd też ogólne znaczenie ma sprawność fizyczna. Nieodzownymi właściwościami są zręczne ręce i dobry wzrok. Podjęcie pracy w zawodzie glazurnika przez osobę z zaburzonym zmysłem równowagi, lękiem wysokości lub posiadającą jedną z niektórych chorób układu krążenia i oddechowego, jest raczej niemożliwe.

WARUNKI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA

Chcąc pracować w zawodzie glazurnika i prowadząc jednocześnie własną działalność nie jest oczekiwane, by taka osoba posiadała specjalne wykształcenie. Istotne jest posiadanie umiejętności wymaganych do poprawnego wykonywania powierzonego zadania. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku próby zatrudnienia w jakiejkolwiek firmie budowlano-remontowej. Wówczas znaczenie ma posiadanie dyplomu ukończenia szkoły budowlanej i duże doświadczenie w zawodzie.

MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA PRACY

Deficyt wykwalifikowanych glazurników w polskim budownictwie (m.in. ze względu na migrację zarobkową do innych krajów UE) sprawia, iż znalezienie doświadczonego pracownika może być bardzo kłopotliwe. Z drugiej strony ci, którzy pozostali w Polsce, mają realną szansę na podjęcie pracy w wybranej przez siebie firmie.

ZAROBKI

W branży glazurniczej specjaliści zajmujący się wykończeniem wnętrz i zarazem pracujący na własny rachunek mogą liczyć od dawna na dobre zarobki. Wpływ na to ma pozytywna koniunktura oraz emigracja specjalistów za granicę. Przeciętna pensja w zawodzie glazurnika oscyluje od minimum 2000 zł w górę.

Autor

GIEŁDA CV