Malarz

Człowiek, który zajmuje się wykonywaniem prac malarskich wewnątrz i na zewnątrz różnego rodzaju budynków to malarz budowlany. Malarz taki swoją pracę wykonywać może w budynkach i pomieszczeniach zarówno mieszkalnych, jak i biurowych, usługowych, magazynowych czy fabrycznych. Malowanie dotyczyć zaś może nie tylko ścian, sufitów i elewacji, ale też stolarki i ślusarki budowlanej, pokryć dachowych, konstrukcji i elementów drewnianych i metalowych, a nawet napisów i elementów ozdobnych. Do zadań malarza należy też przygotowanie powierzchni do malowania oraz przygotowanie farb i gruntów.

Wykonanie prac malarskich często konieczne jest też przy produkcji stolarki i konstrukcji budowlanych czy na przykład metalowych okuć i innych detali ślusarskich, dlatego też i w takich zakładach produkcyjnych zatrudnienie znajdą malarze.

Zakres obowiązków malarza budowlanego

Malarz budowlany zajmuje się przede wszystkim malowaniem ścian, sufitów i elewacji oraz stolarki budowlanej i innych elementów konstrukcji drewnianych i stalowych, metalowych, a także pokryć dachowych czy na przykład rur i rynien. Wykonuje też wszelkie roboty pomocnicze towarzyszące malowaniu tych powierzchni, takie jak ich oczyszczenie i przygotowanie czy gruntowanie. Dobry malarz powinien też być w stanie wykonać napis, wzór, litery i różnorakie desenie, dekoracje i obramowania. Niekiedy malarze zajmują się też odbiorem budowlanych robót malarskich i oceną jakości tychże prac.

Malarz budowlany

Wymogi do wykonywania zawodu malarza budowlanego

Dobrze, żeby malarz budowlany ukończył przynajmniej zasadniczą szkołę zawodową. Jednym z takich kierunków kształcenia zawodowego jest kierunek "Technolog robót wykończeniowych". Program nauczania tego zawodu zawiera w sobie elementy charakterystyczne dla fachu malarza budowlanego czy malarza-tapeciarza. Możliwe również jest, aby zdobyć zawód malarza budowlanego poprzez praktyczne przyuczenie w miejscu pracy.

Co ważne, malarz budowlany powinien mieć dobry wzrok i być wolny od problemów związanych z rozróżnianiem barw. Ponadto, kluczowa jest tu sprawność i zdolności manualne, oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Ze względu na częstą pracę na drabinach wykluczone są zaburzenia równowagi i błędnika czy lęk wysokości. Przyda się też spostrzegawczość, dokładność i zmysł estetyczny.

Ile zarabia malarz budowlany?

Malarze budowlani w Polsce rzadko mogą liczyć na wysokie zarobki. Zwykle ich wynagrodzenie mieści się w przedziale od 1,7 do 3 tysięcy złotych. Dlatego wielu z nich decyduje się na wyjazd za granicę, gdzie zarobić mogą kilkakrotnie więcej, nawet do 3 tysięcy euro.

Autor

GIEŁDA CV