Inżynier Budowy

Osoba specjalizująca się w inżynierii budowlanej układa plan i projekt obiektów budowlanych, jak i również samodzielnie opracowywuje technologię jaka zostanie wykorzystana przy budowie, pełni nadzór nad każdym etapem budowy oraz analizuje i w miarę możliwości usprawnia konstrukcje nie tylko fragmentów budowli, ale często także całego obiektu.

Wielorakość obiektów budowlanych wygenerowała potrzebę na mnogą ilość specjalistów o odmiennych zakresach kompetencji, jak na przykład specjalizacja w  budowie dróg czy mostów, lotnisk czy kolei. Do zasadniczych obowiązków takiej osoby należy logistyka i kontrola pracy na budowie, zarządzanie grupami pracowników, przegląd jakości wykonywanej pracy i dopilnowanie terminów, dokumentowanie całości prowadzonych prac. Ponadto inżynier, który posiada uprawnienia rzeczoznawcy może monitorować i skrupulatnie ocenić projekt w ramach

WYMOGI

Przede wszystkim wykształcenie wyższe budowlane, jak i specjalizacja w danej dziedzinie. Na tym się nie kończy, gdyż aby otrzymać uprawnienia budowlane potrzebne jest odbycie dwuletniego stażu w biurze projektowym i dodatkowy rok w terenie. Z kolei jeżeli chodzi o uprawnienia wykonawcze, to potrzebne już są dwa lata stażu w terenie. Prawo jazdy kategorii B są nieodzowną kwestią, jak i nabyte doświadczenie w nadzorze nad projektami budowlanymi i kierownictwo pracownikami, zdolność sporządzenia dokumentacji budowlanej, jak i kompetencja w obsłudze komputera.

Inżynieria budowlana

Specjalista inżynier budowy musi charakteryzować się precyzją, nieszablonowym myśleniem, wyobraźnią, umiejętnościami matematycznymi i geometrycznymi, empirycznym i szczegółowym myśleniem, zdolnością w podejmowaniu szybkich i odpowiednich decyzji w stresujących warunkach. Do tego wszystkiego musi być bezwzględnie dyspozycyjny, cechować się rzetelnością i uczciwością oraz potrafić organizować pracę drużyny.

WARUNKI PRACY

Miejsce pracy inżyniera budowlanego jest zawsze tam, gdzie na dany moment są prowadzone roboty budowlane, czyli plac budowy, ale także biuro. Biorąc pod uwagę fakt rozmaitość zadań jakie czeka na takim stanowisku, osoba ta potrzebuje nawiązywać kontakt z reprezentantami innych zawodów. Standardowy czas pracy wynosi około osiem godzin, aczkolwiek ze względu na częsty natłok pracy, zdarza się, że musi on pracować na nadgodzinach. Zawód tego typu wymaga od siebie ścisłej obserwacji aktualnej sytuacji na rynku budowlanym. Pracownicy budowlani są zobowiązani do odziania się w ubranie robocze, czyli kask, który zabezpiecza głowę przed urazami.

PENSJA

Ciężko jednoznacznie określić zakres zarobków specjalisty inżyniera budowy, gdyż zwykle zależą od prestiżowości projektu oraz wyznaczonego terminu, jak i kwalifikacji i doświadczenia pracownika. Wynagrodzenie średnio waha się w granicach od 3,700 tys. zł do około 15 tys. zł wzwyż.

Autor

GIEŁDA CV