Monter Instalacji Elektrycznych

Monter Instalacji Elektrycznych zajmuje się montażem, instalacją oraz dbaniem o prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej, a także ustalaniem przyczyny ewentualnych uszkodzeń oraz wykonywaniem napraw urządzeń elektrycznych.

WYMAGANIA

Monter Instalacji Elektrycznych powinien posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe elektryczne lub średnie elektryczne bądź posiadać uprawnienia zdobyte w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych m.in. SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Osoba pracująca na tym stanowisku musi też posiadać wiedzę z zakresu elektromechaniki i doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych.Bardzo ważne jest to, by monter posiadał uprawnienia SEP dla grupy 1 do 20kV i prawo jazdy kategorii B.

Niezbędny jest również dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim. Monter instalacji elektrycznych musi cechować się podzielnością uwagi oraz umiejętnością analitycznego myślenia. Przydaje się także kreatywność, komunikatywność, odporność na stres czy spostrzegawczość i umiejętność pracy zespołowej. Zawodu montera instalacji elektrycznych nie powinny wykonywać osoby przewlekle chore na choroby układu oddechowego.

Monter instalacji elektrycznych

WARUNKI PRACY

Monter instalacji elektrycznych pracuje przede wszystkim w swoim zakładzie pracy oraz w terenie, a więc najczęściej na przestrzeni otwartej lub w pomieszczeniach zamkniętych takich jak budynki mieszkalne czy hale produkcyjne i budynki w czasie trwania budowy. Czas pracy to 8 godzin, czasem praca odbywa się w systemie zmianowym. Pracownik ma możliwość awansu ze stanowiska robotniczego na stanowisko kierownicze. Pracownik monter instalacji elektrycznych musi na co dzień nosić odpowiednie uranie ochronne, a więc rękawice i specjalny kombinezon.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Monter instalacji elektrycznych może w zasadzie pracować wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są różnego rodzaju urządzenia elektryczne oraz potrzebna jest ciągła ich obsługa czy konserwacja. Są to więc firmy instalatorskie, remontowe czy różnego rodzaju przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe. Niekiedy monter instalacji elektrycznych pracuje także w serwisach.

ZAROBKI

Pensja montera instalacji elektrycznych zależy przede wszystkim od zakładu pracy, obowiązków i lokalizacji zakładu pracy. Zarobki wahają się najczęściej od 1,800 zł - 7 tys. zł i wyżej.

Autor

GIEŁDA CV